RSS
Tulosta

 Verkko haltuun! Nätet i besittning! -projekti käynnistyi 1.9.2009 ja se päättyi 30.9.2012.

 

Verkkopalvelun kohderyhmä

Verkkopalvelu on tarkoitettu kirjastoille ja heidän yhteistyökumppaneilleen tiedon, ideoiden ja näkemysten tiedonlähteeksi. Tavoitteena on, että käyttäjät löytävät sivuilta sekä taustatietoa sosiaalisen kirjastotyön tueksi että kiinnostavia käytännön esimerkkejä oman toiminnan vahvistamiseen ja monipuolistamiseen. 

 Verkkopalvelun osana on toteutettu kaksi peliä, Verkkotrivia ja Verkkokätkö. Niitä kirjastot voivat hyödyntää kirjastonkäytön opetuksessa, tietoiskuissa ja muissa koulutus- ja ohjaustilanteissa. Pelien sisältöjä suunnittelussa on tavoiteltu vaihtelevuutta sekä aihepiirien että vaikeusasteen osalta. Pelejä voi käyttää kertaustehtävinä tai myös itsenäisinä välipaloina. Pelien aihepiireinä on kirjastoasiaa, verkkotaitoja, Internetiä ja tiedonlähteitä.

 

verkko haltuun verkostojen avulla

Katso Kirjastokaistan tekemä video:

flash_no_flash_info flash_no_flash_info_link

Verkko haltuun! Nätet i besittning! -projektissa kirjastot etsivät uusia työtapoja kansalaisten verkko-osaamisen monipuolistamiseen ja laajentamiseen. Tavoitteena on rakentaa verkostoja ja yhteistyömuotoja, joiden avulla kirjastot voivat tavoittaa uusia asiakasryhmiä, aktivoida ja ohjata heitä verkkotaitojen kehittämiseen.

Yhdessä muiden toimijoiden kanssa kirjastot herättävät henkiin lokaalia vastuuta, jossa ihmiset ottavat luottamuksen, tekemisen ja vuorovaikutuksen ilmapiirissä verkkoa haltuun. Kirjastot avaavat oviaan, mutta ne avaavat myös muiden ovia ja tarjoavat osaamistaan yhteisön käyttöön asiakkaiden tarpeita kuunnellen. He luottavat osaamiseensa, mutta myös palvelujen käyttäjien kokemukseen luotetaan. Yhteisöllisyys rakentuu luottamuksesta, vastuunottamisesta ja verkostoista, joissa hiljaisten kansalaisten tukena laitalinkit auttavat peliä eteenpäin.

Kun kirjastot toimivat mielenterveyskuntoutujien, pitkäaikaistyöttömien, nuorten työttömien ja mm. maahanmuuttajien kanssa, merkitsee yhteisöllisyys kohtaamista, vuorovaikutusta, saman tilan ja tunnelman jakamista. Kirjastot ovat tässä kohtaa perimmäisten kysymysten äärellä, sillä vasta aidon vuorovaikutuksen päälle voi rakentaa verkko-osaamiseen tai vaikkapa laajentuvaan luku- tai osallistumistaitoon liittyvät oppimistavoitteet.

Lue lisää Verkko haltuun -blogista 

 

 

Edellinen Sivun alkuun Palaute Jaa tämä sivu: