RSS
Tulosta

Oman työn reflektointi

Muistatko kaleidoskoopin? Sen optisen leikkikalun, putken jonka läpi katsoessa näit värien runsauden. Pyörittämällä putkea värit muodostivat erilaisia värillisiä symmetrisiä kuvioita. Tiesitkö, että se putki sisältää peilin suikaleet, joiden kautta heijastuu kahden lasilevyn välissä olevat värikkäät lasinsirujen muodostamat kuviot. Kuvitteellisen kaleidoskoopin rakentaminen omasta työstään voi auttaa hahmottamaan niitä mahdollisuuksia joita yleensä jää näkemättä. Vaikka työtehtäväsi voi vuosien tekemisen jälkeen tuntua vähemmän värikkäältä tai siinä voi olla vain yhden värin erilaisia sävyjä, on sinulla kuitenkin mahdollisuus nähdä erilaisia muotoja. Näitä muotoja rakentavat kaikki oppimasi työstäsi, läheisiltäsi, ystäviltä, harrastuksista jne. Nämä kaikki muodostavat kaleidoskooppisi värilliset lasinsirut ja voit pyörittää putkeasi haluamallasi tavalla.

Pystyäksesi irrottautumaan itsellesi tutusta työympäristöstä tarvitset reflektoivaa suhtautumista työhösi. Kirjastoalan ammattilaisena hallitset luokittelun, pystyt ratkaisemaan epämääräistenkin vinkkien perusteella kulloisenkin asiakkaan tarkoittaman kirjan arvoituksen. Näitä samoja taitoja tarvitset sosiaalisessa kirjastotyössä. Asiakkaasi tulevat kirjastoon löytämään uusia polkuja ja näkökulmia tai jotain ihan muuta mistä et vielä tiedä. Jokainen kohtaaminen on kuitenkin mahdollisuus tarkastella tuttua työkenttää ja itseään uudesta näkökulmasta, nähdä ne ikään kuin uusin silmin. Reflektoinnin kautta havahtuu arvoihin, normeihin ja käsityksiin, joilla toteuttaa omaa työtään. Tämä havahtuminen ei aina välttämättä ole mieluisaa, mutta oman ammattitaidon vahvistamisen kannalta jokaiselle ammattilaiselle tarpeellista. 

Työelämän kaari

Reflektointia tapahtuu työvuosien eri aiheissa hyvin eri tavalla. Alussa tärkeimmältä tuntuu oma selviytyminen uudesta tehtävästä ja oman osaamisen hahmottaminen. Seuraavaksi alkaa suunnata katsetta asiakkaisiin ja heidän tarpeisiin. Olemme tietoisia jo silloin, että edessämme on pitkä matka ammattilaiseksi. Tämän jälkeen alamme kiinnostua asiakkaan ja organisaatiomme välisestä toiminnasta, havaitsemme toimintaa haittaavat tai vahvistavat tekijät. Ammattitaidon kehittyessä oman työn hallinnan tunne on kehittynyt. Varmuutesi antaa mahdollisuuden ratkaista ammatillisesti haastavia tilanteita.

Oman työn tarkastelu ja pysähtyminen sen ääreen kuljettaa omien oletuksien varjoisemmille ja valoisimmille puolille. Jokaisella on oma tarina kerrottavanaan. Niiden kautta avautuvat keinot ja mahdollisuudet auttaa yksilöä eteenpäin omalla polullaan. Se vaatii halua tutkia ja keksiä erilaisia tapoja toteuttaa tuttua osaamista uudella tavalla. Reflektio on osa ammatillista kehittymistä, joka tapahtuu usein luonnostaan työvuosien kertyessä. Jakamalla tarinoita työkokemuksista huomaat rakentavasi koko työryhmän osaamista.

Peilistä katsoo ammattilainen

Vuorovaikutus ei rakennu ja vaikuta ainoastaan yksilöön tai ryhmään, vaan onnistunut sosiaalinen kirjastotyö heijastuu yksilön ja ryhmän kautta myös heidän yhteisöihinsä. Erilaiset asiakkaat ja heidän kauttaan rakentuvat työtilanteet luovat mahdollisuuden reflektoivaan otteeseen omaan työhön. Parhaimmillaan reflektio on kuin peili, jonka kautta huomaat oman kehittymisesi työssäsi ja samalla huomaat tarpeita, joilla kehittymisesi vain vahvistuisi. Reflektoinnin kautta pystyt nimeämään arjen hiljaisen tiedon ja jäsentämään osaamistasi. Osaat irrottautua arjen rutiineista ja nähdä kirjaston vähemmän instrumentaalisena instituutiona. Kirjaston valikoimien runsaus ei itsessään ratkaise sen sosiaalista hyödynnettävyyttä, vaan se miten valikoimien tarpeellisuus avautuu yksilölle, niin sinulle, minulle kuin hänelle.

Johanna Lammela
KM, NLP Practioner Master, projektikoordinaattori  

 

 

Edellinen Sivun alkuun Palaute Jaa tämä sivu: