RSS
Print

Reflektioner över det egna arbetet

Ett kalejdoskop över det egna arbetet

Kommer du ihåg kalejdoskopet? Den optiska leksaken, röret genom vilket du kunde se ett överflöd av färger. Genom att vrida på röret bildade färgerna olika symmetriska figurer. Visste du att det röret innehåller spegelbitar genom vilka figurer bildas av färggranna glasskärvor mellan två glasskivor. Att skapa ett fantiserat kalejdoskop av det egna arbetet kan hjälpa en att förstå de möjligheter som i allmänhet förblir osedda. Trots att din arbetsuppgift efter många år kan kännas mindre färggrann eller kan innehålla endast olika toner av samma färg kan du ändå se olika former. Dessa former består av allt som du lärt dig om ditt arbete, dina närstående, vänner, intressen osv. Alla dessa bildar de färgade glasskärvorna i ditt kalejdoskop och du kan snurra på ditt rör som du själv vill.

För att kunna lösgöra dig från en bekant arbetsmiljö behöver du ha ett reflekterande förhållande till ditt arbete. Som fackman inom biblioteksbranschen behärskar du klassificering, du kan utgående från mycket vaga vinkar lösa gåtan med den bok som ifrågavarande kund avser. Samma kunskaper behöver du i det sociala biblioteksarbetet. Dina kunder kommer till biblioteket för att hitta nya stigar och synvinklar eller något helt annat som du inte ännu vet om. Att bemöta dem alla ger ändå en möjlighet att betrakta ett bekant arbetsfält och sig själv från en ny synvinkel, se på det med nya ögon. Genom reflekteringar blir man medveten om värderingar, normer och uppfattningar med vilka man kan utföra sitt eget arbete. Detta uppvaknande till insikt är nödvändigtvis inte alltid angenämt, men nödvändig för alla fackmän för att förbättra den egna yrkesskickligheten.

Genom arbetsåren och inom olika teman reflekterar man över saker på många olika sätt. I början känns det viktigast att klara av den nya arbetsuppgiften och uppfatta det egna kunnandet. I nästa fas börjar man rikta blicken mot kunderna och deras behov. Redan då är vi medvetna om att vi har en lång väg framför oss innan vi är fackmän. Efter det här börjar vi intressera oss för verksamheten mellan kunden och vår organisation, vi lägger märke till faktorer som stör eller stärker verksamheten. När yrkesskickligheten utvecklas börjar vi känna att vi behärskar det egna arbetet. Din säkerhet skapar möjligheter att lösa yrkesmässigt utmanande situationer.

Att granska det egna arbetet och stanna upp vid det, för till skuggigare och ljusare sidor av egna antaganden. Alla har vi vår egen historia att berätta. Genom dessa öppnas förfaringssätt och möjligheter som hjälper individen vidare på den egna stigen. Att undersöka och hitta på olika sätt att genomföra bekant kunnande på nytt sätt kräver vilja. Reflektionerna är en del av den yrkesmässiga utvecklingen som sker ofta av sig själv när arbetsåren blir fler. Genom att berätta om arbetserfarenheterna märker du att du bygger upp kunnandet i hela din arbetsgrupp.

Växelverkan skapas inte och påverkar inte enbart en individ eller grupp utan ett lyckat socialt biblioteksarbete reflekteras via individen och gruppen också på deras organisationer. Olika kunder och arbetssituationer som uppstår via dem skapar möjligheter till ett reflekterande grepp om det egna arbetet. I bästa fall är reflektionerna som en spegel genom vilken du kan se din egen utveckling i ditt arbete och samtidigt märker behov genom vilka din utveckling bara kunde växa sig starkare. Genom reflekterandet kan du identifiera den tysta kunskapen i vardagen och analysera ditt kunnande. Du kan lösgöra dig från vardagens rutiner och se biblioteket som en mindre instrumentell institution. Det stora utbudet i biblioteket löser inte möjligheterna till socialt utnyttjande utan det hur viktigt bibliotekets utbud är för individen, såväl för dig som för honom eller henne.

Johanna Lammela


Översättning: Leila Bergman, Språktjänst

 

 

Föregående Upp Respons Skicka till: