RSS
Print

Målgrupp för nättjänsten

Nättjänsten är avsedd för bibliotek och deras samarbetspartners som källa till information, idéer och åsikter. Avsikten är att användarna på sidorna hittar både bakgrundsfakta som stöder det sociala biblioteksarbetet och intressanta praktiska exempel för att stärka och göra den egna verksamheten mångsidigare.

Två spel Nätspel och Nätgömma har förverkligats som en del av webbtjänsten. Dessa kan biblioteken utnyttja när man lär ut hur biblioteket används, i informationsinslag och andra utbildnings- och handledningssituationer. När innehållet i spelen planerades har vi strävat efter att skapa variation både i fråga om tema och i fråga om svårighetsgrad. Spelen kan användas som repetitionsuppgifter eller som självständiga delar. Spelens teman behandlar biblioteksfrågor, webbkunskaper, Internet och informationskällor.

Med hjälp av Nätet i besittning nätverk

I Verkko haltuun! Nätet i besittning! -projektet söker bibliotek nya sätt att arbeta för att göra medborgarnas webbkunskaper mångsidigare och bredare. Avsikten är att skapa nätverk och samarbetsformer med hjälp av vilka biblioteken kan nå nya kundgrupper, aktivera och handleda dem vid utvecklandet av sina webbkunskaper.

Tillsammans med övriga aktörer återupplivar biblioteken det lokala ansvaret där människor tar nätet i besittning i en atmosfär av förtroende, arbete och växelverkan. Biblioteken öppnar sina dörrar men de öppnar även dörrar till andra aktörer och erbjuder sitt kunnande till samhället genom att lyssna på kunders behov. Biblioteken litar på sitt kunnande men också på den erfarenhet som tjänsternas användare har. Samhällelighet bygger på förtroende, ansvarstagande och nätverk där den tysta medborgaren får stöd under spelets gång.

När biblioteken arbetar tillsammans med personer som får mentalhygienisk rehabilitering, långtidsarbetslösa, unga arbetslösa och bland annat invandrare betyder samhälligheten möten, växelverkan, att dela samma rum och stämning. Här står biblioteken inför de yttersta frågorna eftersom man först genom äkta växelverkan kan skapa inlärningsmål som anknyter till webbkunnande eller t.ex. bättre läskunnighet eller deltagarkompetens.

Läs mera i Nätet i besittning -bloggen.

 

Föregående Upp Respons Skicka till: