RSS
Print

Kraften i nätverk

Samarbetet är viktigt! Det lönar sig inte att göra någonting sådant ensam som du kan göra tillsammans med någon annan. Att göra tillsammans skapar sammanhållning och stärker osynliga band, öppnar genom verksamheten och erfarenheterna kunnandet i biblioteket för kunderna.

Biblioteken inhämtar idéer och inriktningar för verksaheten från engagement -marknadsföring, användarinnovationer och användarproduktion. Att arbeta i nätverk och ta med användarna ger en större effekt. Det ökar antalet personer som deltar i verksamheten och möjliggör på så vis marknadsföring av tjänster samt spridning av idéer. I nätverk blir olika röster hörda och olika åsikter synliga. Biblioteken behöver kontakt till alla möjliga öppna kontaktytor vid utvecklandet av sina tjänster.

I Verkko haltuun! Nätet i besittning! -projektet har kraften i nätverk hittats i bibliotek och organisationer, olika organisationer inom socialbranschen och hos aktörer. Nätverken hjälper biblioteken att skapa nya tjänster utgående från användarna, utveckla befintliga tjänster och lära sig av andra.

Bibliotek, kontakta organisationer på din ort!
Organisation, kontakta bibliotek på din ort!

 

Hej bibliotek, och hej organisation,
kom överens om ett möte,
bli inspirerade och sätt hjulen
i rullning.

Föregående Upp Respons Skicka till: