RSS
Print

Samarbete mellan nätet i besittning -projektet och Datero föreningen

Datero har under flera års tid försökt att främja utlåningen av ljudböcker och i augusti 2010 hittades en samarbetspartner för det från Vasa stadsbibliotekets Verkko Haltuun -projektet. Ljudboks -cirkel är ämnad för människor, som inte längre kan, orkar eller av någon annan anledning är förhindrad att läsa en bok- eller vill gärna lyssna än läsa en bok.

Datero tog kontakt med Vasa stadsbiblioteks pedagogiska informatiker Terhi Piikkilä och Lena Sågfors. De två var med på Dateros årliga sommarseminarium, där samarbete fick en flygande start. Det kändes naturligt att en bokcirkel skulle ha medlemmar från bibliotekets yrkeskunniga personal också. Terhi och Lena inspirerades av att grunda en bokcirkel, som passade bra med Verkko haltuun -projektet. Vi fortsatte med att planera en ljudboks -cirkel som fick namnet Böcker för öronen.

Den första cirkel -kvällen ordnades i oktober och vi var mycket spända innan kvällens början för vi var lite oroliga över om hur många människor som skulle dyka upp. Vi skulle inte alls behövt vara spända eller oroliga för på första träffen kom det tio människor till träffen och kvällen var en mycket positiv överraskning. Alla som for hem efter träffen kände sig glada och nöjda med vad cirkeln hade erbjudit dem. På den första "Böcker för öronen" träffen presenterade arrangörerna olika ljudböcker som de hade läst och gav tips inför nästa träff. Cirkelträffens deltagare var mycket annorlunda men lust i att lyssna på ljudböcker förde samman dem. På den första träffen hade vi lånat det mesta från bibliotekets ljudböcker. Kvällens ålderskillnad låg mellan 30-60 år och flest var kvinnliga deltagare med bara två manliga deltagare. Men i de senare tillfällena kom det också fler män till träffarna.

Före den andra cirkelträffen träffade vi Elina Kilpiö som arbetar på Celia, och som också var intresserad av vår ljudboks -cirkel. Hon sa att den här sortens klubb borde finnas överallt. Hon ville gärna samarbeta med oss och samtidigt fick vi reda på att vår cirkel kunde bli medlem i Celias kundkrets och på det sättet låna Daisy-ljudböcker. Detta öppnade för vår cirkel en ny värld av ännu mera intressanta ljudböcker.

Till den andra träffen kom det nya deltagare. Kvällen var även denna gång givande och alla trivdes. På den här träffen fanns det flera ljudböcker till hands. En stor del av dem blev utlånade direkt. Denna gång även deltagarna presenterade ljudböcker. På det tredje tillfället var det jultema och där fanns många olika julböcker samt deltagare som presenterade böcker, vilket väckte många intressanta diskussioner. Också till denna träff kom det nya deltagare som blev intresserade av ljudbok -cirkeln.

Böcker för öronen -cirkeln fortsätter under år 2011 och nu har vi träffats fem gånger. Varje tillfälle har varit intressant och deltagarantalet har varierat mellan 10-12 personer. Efter varje tillfälle har många blivit kvar för att diskutera och för att låna mera ljudböcker.

Vi är glada över att ljudboks -cirkel föddes av ett så bra samarbete, som även har inspirerats till andra samarbetsprojekten som vi har nu på gång. Böcker för öronen -cirkeln har fått en så pass stor betydelse att vi fortsätter med dessa träffar i framtiden också. Cirkelns program finns att hitta på bibliotekets hemsidor, anslagstavlor, tidningsannonser eller på Dateros nätverk och hemsida samt tidnings- eller radioannonser. Vi hoppas att vi får fler deltagare som, liksom vi, tror att är nödvändiga och att många människor får nytta av cirkeln.

Anneli Haapaharju
Datero rf.

 

 


 

 

 

 

Föregående Upp Respons Skicka till: