RSS
Print

ABC för utvecklingsarbete

Utgångspunkten för utvecklingen är det egna biblioteket och dess verksamhetsförutsättningar. Det sociala biblioteksarbetet inleds med att identifiera och kartlägga lokala behov, situationen och aktörerna. Skolor, organisationer, församlingar, den offentliga sektorn, olika projekt och övriga organisationer erbjuder redan värdefulla kontakter för identifierandet av behoven. Ändringar som sker i verksamhetsmiljön lyfter fram behov av utveckling och samarbete (t.ex. permitteringar, arbetslöshet, invandring, olika utvecklingsprojekt som startar i området).

Planering

Ordentligt med tid måste reserveras för inledandet och planeringen av samarbetet. Under planeringen är det bra att få information också av de slutliga, eventuella deltagarna och användarna av tjänsten. Inom det sociala biblioteksarbetets fält är deltagarnas "tystnad" en utmaning. Till exempel handledare, lärare, föräldrar och andra "ombud" kan användas för att identifiera tysta kunders behov och höra dem.

Gör observationer, samla information

Under planerade arrangemang och evenemang samt övriga genomföranden är det viktigt att samla information på olika sätt. Under evenemangen är det bra att observera vad deltagarna gör, intervjua, samla åsikter genom enkäter och på annat sätt. Det lönar sig att genast dokumentera också de egna erfarenheterna och det som man lärt sig. Även små observationer är värdefulla.

Under responsdiskussioner samlas erfarenheterna

Efter evenemanget lönar det sig att ordna en responsdiskussion. Det är bra om man får med personer som deltagit i planeringsskedet och som kommit med idéer, de personer som ansvarade för genomföringen av evenemanget och naturligtvis personer som representerar deltagarna. Även någon från bibliotekets ledning och personer som ansvarar för kommunikationen bör delta. Syftet med responsdiskussionen är att få konkret information om utvecklandet av tjänsten och verksamheten och därför är olika synpunkter nödvändiga. Åter lönar det sig att dokumentera innehållet i diskussionen.

Föregående Upp Respons Skicka till: