RSS
Print

Läs- och inlärningssvårigheter

Hinder med läsning och skrivning är något som inte enbart berör skolelever. Dessa hinder finns i alla åldrar och de kan orsaka problem i allt vad de gör. Dessutom kan åldern och funktionshinder vara en orsak till att personen har mycket svårt att läsa.

Problemen i fonologisk processning är vanligare hos läs- och skrivsvaga människor. De känner igen bokstäver och ljud men processerna som handlar om bokstäver och ljud är långsamma eller de fungerar inte på samma sätt som hos andra människor.

Problemen i att snabbt namnge något förekommer på ett sådant sätt att man har svårt att minnas snabbt och smidigt t.o.m. de vänbekanta orden. Det tar också i genomsnitt längre tid att komma ihåg orden. Problemen påverkar speciellt till smidig läsning men också till att lära sig skriva.

Problem i att upptäcka orden uppstår på ett sådant sätt att ordlistan inte aktiveras så fort som hos befolkningen i genomsnitt, även om själva orden är bekanta. Orden kan dock komma efter en tid. Identifikation av orden kan fungera felfritt.

Problemen i arbetsminne påverkar till att man har svårare att lära sig att läsa och skriva. Man har också svårare att hantera läs- och skrivfärdigheter samt att hantera inlärningsförmågan.

Visuella och auditiva perception förmåga är en viktig del av de grundläggande färdigheter som man bygger de mänskliga prestationerna på. Också förmågan att läsa och skriva byggs på visuellt och auditivt perception. Om information som man har sett eller hört inte växer fram till en tillräcklig nivå eller om inte behandlingen av information fungerar på en tillräcklig nivå, har inte individen tillräckligt med färdigheter av att förlita sig på sinnena och genom dem lära läsa och skriva.

Det behövs logiskt tänkande för mänsklig aktivitet. Människornas handling bygger på det. Man kan öva fram de grundläggande kunskaper för logiskt tänkande.

Samarbete mellan Vasa Stadsbiblioteket och Datero föreningen

I Vasa Stadsbibliotek finns Datero som erbjuder andra möjligheter till att läsa, ifall en traditionell bok känns alltför mödosamt. Läs- och skrivstationen presenterar olika kompenserande hjälpmedel inom läsning och skrivning. Dom är Ett exempel

  • EyePal-plattan där testen sparas till en apparat som liknar en dokumentkamera. Plattan visar en textsida och börjar läsa högt texten på det valda språket.
  • Mobiltelefonkameran MagniLink Go! fungerar på samma sätt. Genom att ta bild av texten kan man lyssna på den. Om man vill ha texten direkt till örat, kan man använda sig av en handsfree -apparat.
  • Som skrivmedel finns det ordbehandlare som hjälper till att korrigera felen och ändra på texten efterhand. Den befriar personen från det rent mekaniska skrivandet. Sedan finns det stavningskontroll som hjälper helt eller delvis för stavningsproblem. Programmet markerar felstavade ord och ger förslag till de rätta orden. Personen får själv välja vilken ord som passar. Det finns också synonym program som hjälper då när man har svårt att hitta orden. I många ordbehandlingsprogram finns det också autokorrigering som automatiskt rättar till de fel skrivna orden som skrivaren ofta skriver fel. Dessa program som hjälper med skrivning är t.ex. Lexia, Saida, Trädet, ClaroRead 5, StavaRex och aLeksis2.
  • Texten kan också skannas (t.ex. med Claro Scan2Text- program) till datorn och sedan höras med Claro Read, eller Easy Reader programmet.

Datero har många olika dataprogram att erbjuda för människor med läs-, skriv- och inlärningssvårigheter samt för att öva på minne och perceptionsförmågor. Övningsprogrammen lånas som vilket annat material som helst från biblioteket med det vanliga lånekortet. Man kan också fjärrlåna material från andra bibliotek. Utlåningen är kostnadsfri. Datero erbjuder olika alternativ och handledning för programmen. Handledningen är kostnadsfri och den kan ske vid allmänna kurstillfällen eller vid personligt handledningstillfälle.

"Böcker för öronen" -cirkelns syfte är att skapa en låg tröskel för dem som upplever att läsningen inte fungerar automatiskt och som känner att läshindret har orsakat problem vid läsningen av en vanlig bok. Ljudböcker är ett sätt att "läsa" med öronen och ögonen samtidigt. Romaner eller dikter kan man läsa utan bok, men en vetenskapsbok behöver också vid sin sida en traditionell bok bara för av den anledningen att ljudboken inte har några bilder.

Anneli Haapaharju
Datero

 

Föregående Upp Respons Skicka till: