RSS
Print

Creative Commons i bibliotek

Vad möjliggör en öppen licens, vad bör man beakta?

Ett bibliotek producerar en hel del meddelanden och allmännyttigt material som vanligtvis publiceras som utskrivna produkter och på nätet. En normal publikation räcker till många behov men i vissa situationer räcker den inte till. Creative Commons – licenserna (CC) är enkla sätt att tillåta ett allmännare utnyttjande av verk.

Genom att publicera verk på bibliotekets webbsidor eller som utskrivna kopior som delas ut i biblioteket kan kunderna läsa verket.  En sådan publikation ger kunden naturligtvis rättighet att ta del av själva verket. Ett fysiskt verk kan kunderna ge vidare. Dessutom kan de ta ett antal kopior av ett fysiskt eller digitalt verk till sina vänner. Men längre räcker inte rättigheterna till. För en privatpersons behov är en normal publicering tillräcklig men om man vill att till exempel lärare använder verken behövs tilläggsrättigheter.

En person som fått tag på ett verk som publicerats på normalt sätt kan inte publicera det på sina egna webbsidor. Det är heller inte tillåtet att presentera ett verk på en offentlig tillställning. I undervisning kan verket nog presenteras men utan kopiering. Ett verk som publicerats på nätet ska alltså visas på nätet, läraren får inte först kopiera det till sin maskin och presentera därifrån. När det gäller videomaterial är visningsrätten vid undervisning dessutom mycket oklar varför lärarna kan dra sig för att visa videomaterialet om de inte får ett särskilt visningstillstånd. Att bearbeta och avpassa materialet så att det lämpar sig till exempel för en viss klass är heller inte möjligt – verket ska presenteras i oförändrad form.

Genom att publicera ett verk som gjorts i biblioteket med Creative Commons – licens möjliggör man många vettiga användningssätt. Det finns sex olika CC-licenser men gemensamt för alla dessa är att verket kan kopieras fritt och visas offentligt. Beroende på licensen är även bearbetning och remixning samt en kommersiell kopiering av verket tillåtna.

Om man vill att materialet som biblioteket gjort ska få en stor spridning eventuellt i bearbetad form, på olika språk, som bilaga till övrigt material, anpassad för publik i olika åldrar, hela tiden innehållande den ursprungliga författarens namn parallellt med författarna till varianterna är publicering med CC-licens svaret. Att välja en lämplig licens bland sex kan kräva lite tankearbete CC BY eller CC BY-SA är troligen de bästa valen för de flesta situationerna.

Tarmo Toikkanen
NP-Ratkaisut Oy
http://tarmo.fi/blog/

 


Översättning: Leila Bergman,  Språktjänst


 

Föregående Upp Respons Skicka till: