RSS
Print

Fotografering och videoinspelningar i bibliotek

Vad ska fotografen beakta?

En person som fotograferar, spelar in videofilmer eller ljud ska ofta beakta faktorer som hänför sig till integritetsskydd och upphovsrätt. Men trots att man skulle få fotografera eller spela in en video i vissa situationer är det ofta inte möjligt att publicera materialet i en tidning eller på Internet utan tillstånd.

Fotografering, inspelning och videoupptagning

Samma regler gäller för inspelningar oberoende om redskapet är kamera, videokamera eller ljudinspelare. För det första ska den som gör en inspelning ha tillstånd att vistas i lokalen som ska filmas. Bibliotekets offentliga lokaler är öppna för alla under bibliotekets öppettider men enbart personalen har tillträde till bibliotekets kontorsutrymmen. Att filma till exempel händelser i kontoret från utsidan genom fönstret är smygtittande på samma sätt som att gå in i kontoret utan lov och filma där. Men när personen har rätt att befinna sig i en viss lokal har han eller hon också rätt att filma den här lokalen.

Särskilt ska man ännu beakta att det i inspelningen kan förekomma människor som går att identifieras eller verk som skyddas av upphovsrättslagen. När man filmar människor ska man beakta att ingen får utan tillstånd filmas på ett sätt som förringar eller sårar. Det är svårt att dra upp exakta gränser men om man bara misstänker att den person som filmats kunde ta illa upp av bilden som togs eller någon annan inspelning så är det bättre att be om tillstånd.

När det gäller verk bör man komma ihåg att kopior inte får tas utan tillstånd. Till exempel en tavla på bibliotekets vägg får inte fotograferas utan tillstånd av den som målat tavlan. Från gången får man ta en allmän bild där tavlan har en mindre framträdande roll.

De som använder biblioteket bör beakta bibliotekets egna regler. Biblioteket kan förbjuda fotografering eller till exempel användandet av blixtljus i vissa lokaler av motiverade orsaker. Det här förbudet grundar sig på lag men varje enskild institution kan ha egna regler både för personalen och för kunderna som man förväntar sig att personer som vistas i biblioteket följer.
I varje fall är det vid fotografering av människor artigt fråga lov och förklara till vad bilden kommer att användas trots att det inte skulle krävas i lag.

Publicering av bilder och inspelningar

När man överväger publicering av bilder, videon eller ljudupptagningar från biblioteket bör man särskilt beakta bland annat begränsningar i personuppgiftslagen. I sig har det ingen betydelse om materialet publiceras på Internet eller i en lokaltidning. Inspelningen ska naturligtvis vara tillåten, det vill säga tagen enligt ovan nämnda villkor. Material som tagits på ett sätt som strider mot lagen gör att förseelsen är allvarligare.

När inspelningen publiceras bör man vidare beakta att man inte får såra eller förringa filmade människor. Trots att själva bilden inte skulle såra kan den på grund av bildtexten eller någon annan kontext vara sårande och därmed lagstridig.

Om inspelningen innehåller människor som kan identifieras bör man tänka på om publicerandet av inspelningen medför att man samtidigt publicerar personuppgifter. I praktiken är det så att om en människas ansikte kan förenas med dennes namn till exempel med hjälp av ett namn i bildtexten ska man ha tillstånd för publiceringen. På samma sätt krävs tillstånd om man via sakförhållandet kan sluta sig till den filmades identitet. En allmän regel är att det krävs tillstånd för att publicera bilder av personalen i biblioteket, men inte för publicerandet av bilder på kunder i biblioteket.

Om man måste be om tillstånd för att göra en inspelning berättigar det här tillståndet inte ännu till publicering av bild. I praktiken ska man få tillstånd både för inspelning och för publicering av bild i vissa sammanhang.

Användning i reklam ska beaktas särskilt. Om man i reklamen använder ett fotografi eller en video där det förekommer en människa som kan identifieras ska man be om tillstånd för detta (s.k. model release). Den fotograferade människan har också rätt att förvänta sig någon slags ersättning för att en bild av honom eller henne används i reklamsyfte.

Bibliotekets personal har enligt lag inga specialrättigheter vad gäller fotografering, inspelning eller publicering. För dem gäller alltså samma bestämmelser som för bibliotekets kunder. Bibliotekets egna bestämmelser kan naturligtvis begränsa både kunder och personalen på olika sätt.

Tarmo Toikkanen
NP-Ratkaisut Oy


Översättning: Leila Bergman, Språktjänst

Föregående Upp Respons Skicka till: