RSS
Print

Handledning och undervisning i och utanför biblioteket

Bibliotekspersonalens rättigheter i utbildningsuppgifter

Upphovsrättslagen begränsar även bibliotekspersonalens arbete i undervisnings- och utbildningsuppgifter. Här är de viktigaste begränsningarna.

Trots att det är upphovsmannens ensamrätt att visa verk, får permanent överlåtna verksexemplar uppvisas. Sålunda kan personalen använda alla bibliotekets böcker, tavlor och övriga verk i vilka som helst evenemang om man i evenemanget kan visa dem utan tekniska hjälpmedel.

Video- och ljudverk kan inte visas utan framförs med hjälp av något hjälpmedel. Musik kan framföras med cd-spelare, noter kan framföras genom att sjunga eller spela, videon kan framföras med hjälp av TV, en danskoreografi kan framföras genom dans och så vidare. Väldigt ofta visar man saker för publiken med hjälp av en videoprojektor Att visa ett verk i en offentlig situation är upphovsmannens ensamrätt men publicerade verk får ändå visas vid undervisning. I vilken som helst situation som kan klassas som en undervisningssituation kan man alltså visa publicerade verk. Verk får också visas i fria evenemang om detta inte är huvudsaken. Den här visningsrätten gäller emellertid inte filmverk eller sceniska verk vilkas visning alltid kräver tillstånd.

I allmänhet är det inte tillåtet att kopiera verk. Bibliotek har rätt att kopiera verk främst för att upprätthålla sina samlingar, till exempel genom att förnya böcker som håller på att bli sköra. Bibliotek kan ha särskilda kopieringsavtal som tillåter vissa användningsändamål men utan dessa får kunder inte ta kopior av utdrag i böcker. Bibliotekets kund får själv nog kopiera valda stycken ur böcker för privat bruk, vilket också studier i allmänhet är. Kunden kan också be hjälp med kopieringen av bibliotekets personal. Att skanna ett pappersverk till digitalt eller kopiering av filer i dator är inte tillåtet om det handlar om material som skyddas av upphovsrättslagen och som man inte fått tillstånd att kopiera.

Det är heller inte tillåtet att ändra på verk, inte ens i utbildningssituationer.

Huruvida bibliotekspersonalen utbildar i eller utanför biblioteket har egentligen inte någon betydelse. Ovan beskrivna rättigheter gäller allmänt alla medborgare och bibliotekspersonalen har inga tilläggsrättigheter.

Tarmo Toikkanen
NP-Ratkaisut Oy


http://tarmo.fi/blog/


Översättning: Leila Bergman, Språktjänst

 

Föregående Upp Respons Skicka till: