RSS
Print

Skapa gruppsammanhållning

Ändamålet med att skapa gruppsammanhållning i en grupp är att få medlemmarna i gruppen att smälta samman till en del av en fungerande grupp. Målet är att öka medlemmarnas förtroende för och emotionella relation till gruppen. Vid integreringen är det möjligt att lyfta fram gruppens värderingar och attityder. Genom olika integreringsmetoder kan man skapa en atmosfär där det är naturligt att möta och hantera situationer som gruppen ställs inför under dess livscykel. När rytmen i gruppen störs kräver det kunnande och yrkesskicklighet av gruppledaren att ta tag i situationer. I bästa fall får gruppens medlemmar stöd av de övriga medlemmarna i sin strävan mot uppställda mål. Om man av någon orsak inte lyckas skapa en gruppsammanhållning försvåras växelverkan i gruppen. Att diskutera med andra kan vara den avgörande faktorn som hjälper gruppens övriga medlemmar att avancera i livet och gruppen att nå uppställda sak- och känslomål.

Hjälpmedel för att skapa gruppsammanhållning

Böcker, musik, filmer och bibliotekets övriga produkter öppnar vyer som gruppen kan dela tillsammans. När alla gruppens medlemmar utnyttjar bibliotekets tjänster kan man hitta saker vars djupare innebörd öppnar sig först när man diskuterar det i gruppen. Samtidigt kan bibliotekets utbud ge möjligheter att hantera svåra saker som ligger långt borta från verkligheten i vardagen. Dikter, sagor, livsberättelser mm. tar en till välbekanta landskap, men att behandla dessa i gruppen tillsammans med andra ger möjligheter till en tryggare granskning av innehållet än verkliga situationer i den gråa vardagen. Insikter som uppkommer genom växelverkan uppstår inte om man inte delar dem med andra. Genom att själv trycka på bromsen, genom att låta bli att säga och bygga murar runt sina egna tankar håller man tillbaka möjligheten till en skapande växelverkan. Genom att tiga väljer man istället för någon annan, utan att låta en tanke som man själv anser är dålig växa via betydelser som andra människor ger. I bästa fall uppnås gruppens rytm genom att förstå tankar.

Till grupp genom övning

Gruppverksamheten som ordnas i biblioteket kan börja med aktiva övningar för att skapa gruppsammanhållning. När den nya gruppen börjar kan alla medlemmar i gruppen välja en favoritsaga eller t.ex. mitt livs bok från bibliotekets hyllor och genom den berätta om sig själv, sina förväntningar och mål med att delta i gruppens verksamhet. Man kan börja bekanta sig med gruppen genom linjer med hjälp av vilka man skapar en helhetsbild av gruppens förhållande till biblioteket och användningen av det. Som motpol kan man använda olika uppfattningar om böcker, läsande osv. Sådana motpoler kan vara till exempel dikt eller roman, serier eller deckare, spänning eller romantik, fart eller lugn och ro, glädje eller sorg.

Tätare sammansvetsad grupp

I bokstigsövningen kan alla gruppens medlemmar bilda en egen bokstig. Denna stig kan skapas till exempel utgående från de viktigaste bokupplevelserna eller en livscykel. I övningen "min egen självbiografi" kan gruppens medlemmar göra illustreringen till pärmen för en egen självbiografi och dela den med sitt par varefter paret kan berätta historien som han eller hon hört för de övriga medlemmarna i gruppen. När man är mera bekant med gruppen kan man på många sätt undersöka sitt förhållande till böckernas värld. Att utnyttja olika aktiva övningar hjälper en att närma sig ett ämne som ofta är främmande för en själv eller de övriga i gruppen.

Johanna Lammela

 

Föregående Upp Respons Skicka till: