RSS
Print

Sociala medier och bibliotek

Allt fler bibliotek har börjat använda sig av sociala medier. De populäraste, just nu, är bloggar och tjänster som Facebook, Twitter, YouTube och Flickr. Sociala medier har gett biblioteken en chans, en möjlighet, att ge användarna utrymme för interaktion och innehållsproduktion. Med tanke på hur många människor som använder sig av olika sociala medier i dagens läge så är chansen, att med hjälp av dessa medier nå ut till en större, och tidigare onådd publik, rätt så stor.

De sociala medierna tillåter användarna, alltså bibliotekets kunder, att interagera med biblioteket. Jämför man med bibliotekens traditionella informationskanal på webben, hemsidorna, som biblioteken fortfarande dels är bundna till, så innebär detta en stor förändring. En liknande social interaktion har nämligen inte varit möjlig tidigare. Bibliotekens hemsidor har ofta varit knutna till kommunernas, eller organisationernas webbsidor i en strikt hierarki. Denna hierarki har inte gett biblioteken möjlighet att påverka innehållet av sina egna sidor i någon större mån, utan de har byggts upp enligt organisationens modell.

I och med sociala medierna har biblioteken fått en möjlighet att lyfta fram sig och sitt innehåll, och marknadsföra sina tjänster på ett effektivt och lätt sätt. De sociala medierna har i flera fall ersatt bibliotekets officiella hemsidor, som oftast är tröga, statiska och visuellt tråkiga och som oftast är svåra att uppdatera. Innehållet har begränsats till öppethållningstider och kontaktuppgifter. Men det tidigare osynliga och intressanta innehållet har nu flyttat till de sociala medierna. Nu bloggar bibliotek om boktips eller referenser med illustrationer. På Facebook har flera bibliotek gjort sina egna sidor för ett snabbare och mera informellt och roligt informationsflöde. Bibliotek twittrar om nya och gamla böcker, lägger ut videoguider på YouTube och laddar upp bilder på sina utrymmen och evenemang på Flickr. Och allt sker i en snabb takt, en takt som inte tidigare varit möjlig. Och viktigast av allt, användarna, de som bibliotekstjänsterna finns till för, får delta och tycka till! En dialog på webben mellan användare och bibliotek är äntligen möjlig.

Hur dialogen utformas är upp till biblioteket och dess användare. Det är bra att ha en strategi, och lägga ner tid på sin strategi. Men samtidigt kan det vara bra att inte binda sig till några givna riktlinjer för sociala medier, utan att pröva sig fram. Innehållet måste anpassas till användarna, eftersom det är dem man i huvudsak finns till för och det är dem man försöker engagera. För sociala medier handlar i första hand om att få användarna att bli involverade och delta i innehållsproduktionen.

Men samtidigt måste man komma ihåg att all informering inte får flytta till de sociala medierna, speciellt inte om tjänsterna kräver registrering (och godkännande av orimliga användarvillkor) för att kunna delta. Idealt vore att tankesättet om det dubbelriktade informationsflödet, som de sociala medierna medfört, skulle implementeras i alla nya bibliotekstjänster, inklusive bibliotekets webbsidor.

Jonas Tana
redaktör
www.biblioteken.fi

Föregående Upp Respons Skicka till: