RSS
Print

UTBILDARENS ABC - FÖRBEREDA EN UTBILDNING

1) MÅL

Det finns inte något färdigt recept med hjälp av vilken du alltid skulle lyckas med en utbildning. Men en systematisk planering är till stor hjälp. Först och främst ska du fundera på målet med utbildningen, varför ordnar man utbildningen och vad vill man att deltagarna ska lära sig under utbildningen. Att precisera målet är viktigt för att skapa den så kallade röda tråden i utbildningen

2) DELTAGARE

En annan sak som du bör tänka på är deltagarna. För vem ordnas utbildningen? Vad vet deltagarna eventuellt redan om utbildningens tema, eller vad kunde de önska sig att utbildningen innehåller? Det är också viktigt att fundera på varför deltagarna deltar i utbildningen: Deltar de frivilligt, är de tvingade att delta eller deltar de av en slump? Alla dessa faktorer är viktiga för hur utbildningen tas emot och hjälper dig att inrikta utbildningen för just den här gruppen.

3) UTBILDNINGENS STRUKTUR

Den viktigaste saken i hela utbildningen är hur hela helheten är uppbyggd. Uppläggningen av utbildningen hjälper dig i planeringen men även en klar struktur hjälper deltagarna att följa med och bilda en helhet av utbildningen. Även viktiga saker betonas då på rätt sätt. Speciellt lönar det sig att fundera på hur utbildningen inleds och avslutas. De här delarna är ofta de svagaste länkarna i planeringen och genomföringen trots att de är mycket viktiga faktorer för helheten.

Det är inledningen som ska väcka åhörarnas intresse och motivationen att lyssna. Syftet med inledningen är också att introducera åhörarna i utbildningens ämne och tema. Att inge förtroende genast i början av utbildningen är också en viktig sak. Du kan vinna deltagarnas förtroende genom att till exempel berätta om din egen bakgrund och varför just du är utbildare och vad din kunskap bygger på.

Avslutningen ska förbereda åhörarna på att utbildningen börjar närma sig slutet. Därför ska du alltid komma ihåg att fundera ut en punkt för din presentation: med vilken sak och hur tänker du sluta. Att repetera viktiga saker, göra ett sammandrag och någon gemensam avslutning är viktiga faktorer.

När du förbereder utbildningen ska du komma ihåg att åhörarna inte orkar hålla uppe motivationen att lyssna längre än 20 minuter. Det skulle alltså vara bra att rytmen i utbildningen ändras tillräckligt ofta. Rytmen kan du ändra genom att använda bland annat olika övningar som deltagarna utför ensam, parvis eller i grupper, genom att ställa frågor eller ge exempel. Olika arbetssätt ökar också växelverkan i utbildningen.

4) ILLUSTRERING

Illustrering är en viktig faktor när utbildaren vill försäkra sig om att deltagarna har förstått saken. Hur ska du gå tillväga för att sakerna ska vara konkreta, lätta att ta till sig och förstå. Som utbildare kan du illustrera på tre olika sätt: verbalt, utan ord och genom att använda olika hjälpmedel. Verbal illustrering betyder att du använder till exempel korta meningar och undviker svåra termer. Om du ändå använder sådana, kom ihåg att förklara vad de betyder. Ge också exempel och berätta historier som underlättar förståelsen.

En illustrering utan ord innebär utbildarens framställning. Ett av dess viktigaste delområden är hur föreläsaren använder sin röst. Försök undvika att använda jämn och monoton röst, sträva efter att variera rösten. Använd olika röstlägen och hastigheter. Kom också ihåg att använda pauser, eftersom de är skiljetecken i ditt tal. Rör dig naturligt och tala med dina händer om det är naturligt för dig. Att stelna på ett ställe ökar ofta bara din nervositet. Då kan det löna sig att försöka röra på sig och planera din framställning så att du till exempel är tvungen att gå mellan datorn och blädderblocket. När du rör på dig blir utbildningen mera dynamisk.

Därutöver kan utbildaren använda många olika slags hjälpmedel för illustrering av vilka PowerPoint troligtvis är den vanligaste nuförtiden. Akta dig ändå för att använda den för mycket; Huvudsaken i utbildningen är ändå utbildaren och de saker som han eller hon berättar inte PowerPoint. Använd bilder, citat, tabeller osv. för att illustrera. Och kom ihåg 6x6 regeln: en dia får innehålla högst sex punkter och varje punkt högst sex ord. Använd tid för att skapa materialet så att det illustrerar saken så enkelt och klart som möjligt. Kom också ihåg att alltid uppdatera och anpassa materialet för varje grupp. Det här är att beakta deltagarna!

Kom ihåg att det viktigaste är hur du lyckas förmedla sakinnehållet till åhörarna och hur du kan hålla uppe motivationen att lyssna. Genom noggranna förberedelser kan du påverka hur budskapet går fram

 

Jutta Laino
OHJAAMO

 

Översättning: Leila Bergman,  Språktjänst 


Ohjaamo är ett företag inom utbildningsbranschen som har gjort en omfattande fortbildning för biblioteksbranschen om bland annat kundservice, konsten att uppträda, bokprat, utbildning av utbildare samt genomfört workshops för utvecklandet av arbetsgemenskapen. Starka sidor i utbildningarna är kunnande inom kommunikation och växelverkan samt användandet av aktiverande dramametoder. Ytterligare information www.ohjaamoon.fi .

 

 

Föregående Upp Respons Skicka till: