RSS
Print

UTBILDARENS ABC - INSPIRERANDE UTBILDNING

Att väcka intresse är ett av de viktigaste kriterierna för ett lyckat utbildningsevenemang. Vanligtvis avser man med här växelverkan, en god och aktiv atmosfär samt mångsidighet i utbildningen samt att deltagarna kan tillämpa sakinnehållet på egna arbets- och vardagspraxis. Avsikten med den här artikeln är att ge impulser till hur utbildningen genom olika kommunikativa metoder kunde bli så givande och inspirerande som möjligt.

1) HUR INLEDA EN UTBILDNING?

Det lönar sig att komma i tid till utbildningsplatsen. Då kan du ställa i ordning lokalen och kontrollera att tekniken fungerar i lugn och ro och kan också påverka din och även deltagarnas nervositet. Ofta är nämligen deltagarna i utbildningen lika nervösa som du själv inför den nya situationen och kanske en helt ny grupp. Av den här orsaken skulle det vara bra om du genom ditt eget sätt att agera kunde stilla nervositeten. Hälsa på och ta emot deltagarna på ett positivt sätt. Småprat skapar omedelbart en positiv stämning.

När den egentliga undervisningen börjar kom ihåg att genast från början ta en stark och tydlig kontakt till deltagarna. Oftast (93%) uppstår det första intrycket genom icke-verbal kommunikation och därför är utbildarens icke-verbala kommunikation mycket viktig. Blicken är det viktigaste uttrycksmedlet när en kontakt uppstår. Blicken är också det som snabbast avslöjar nervositeten. Om du känner att du inte riktigt vågar titta på din grupp välj ut en eller två deltagare som du riktar din blick på. Börja sedan så småningom söka ögonkontakt med flera deltagare. Akta dig för att under undervisningen utesluta en del av gruppens medlemmar.

Ställningarna är en annan viktig sak under inledningsskedet. Ställ dig klart framför din grupp, placera dig så att du står helt vänd mot deltagarna. Akta dig för att stanna och stå bakom till exempel ett bord, en dator eller i "skuggan" av en projektorduk. I början är det viktigt att du kommer närmare deltagarna. Efter en tid kan du självfallet flytta dig åt sidan t.ex. under en PowerPoint-presentation. Akta dig emellertid för att i den situationen tala till duken, ställ dig så att du tittar på publiken.

Deltagarna vill lita på din expertis och på att det är någon på kursen som håller i tyglarna - att du vet vad som kommer att hända därnäst. Det skapar en känsla av trygghet. Utbildningens inledning ska stärka den här känslan och därför du ska du fästa speciellt stor uppmärksamhet på att börja utbildningen på ett säkert och behagligt sätt.

2) ATMOSFÄR UNDER UTBILDNING

Atmosfären påverkas starkt av hur deltagarna upplever utbildningen och därför är det viktig att atmosfären blir behaglig och avslappnad. När deltagarna kommenterar utbildningserfarenheten i responsen med "det var ett jättebra team" är det ett tecken på att man har skapat en bra atmosfär eftersom deltagarna inte ens har lagt märke till vad utbildaren har gjort för att skapa en bra atmosfär. Det är utbildarens egen inställning och hans eller hennes förmåga att anpassa sin egen status efter gruppen som skapar en god atmosfär. Utbildaren kan också påverka atmosfären mycket genom olika övningar där deltagarna bekantar sig med varandra eller introducerande övningar. Om det är meningen att deltagarna under utbildningen bland annat diskuterar, berättar om sina tankar och erfarenheter eller på annat sätt gör övningar är det speciellt önskvärt att i början använda en tillräckligt lång tid för att skapa en god atmosfär.

3) UPPRÄTTHÅLLA MOTIVATIONEN ATT LYSSNA

En entusiastisk utbildare väcker och håller upp intresset att lyssna, samtidigt förmedlar denne åt deltagarna att just de här sakerna vill jag berätta åt er och det här kommer ni verkligen att ha nytta av. Entusiasmen utesluter inte fakta men akta dig för att vara för entusiastisk. Då är det lätt hänt att du börjar röra dig på begreppsnivå eller ger upphov till en motreaktion. Som utbildare får också du energi av att inspireras av deltagarna, deras frågor och exempel som dessa berättar om.

Att byta rytm är en annan viktig sak för att hålla uppe motivationen. Att lyssna är en aktiv process och deltagarna behöver motiveras för att orka lyssna. Det är viktigt att saken är intressant och nyttig men lika viktigt är det att innehållsliga saker förklaras genom olika exempel och berättelser. Utbildaren ska använda olika övningar för att aktivera deltagarna. Likaså kan rytmen ändras genom att utbildaren använder lokalen på ett mångsidigt sätt och rör sig under undervisningen. Du kan också göra en PowerPoint-presentation som är mångsidig och till och med överraskande.

Mera information om lätt använda och tillämpningsbara övningar hittar du i artikeln Utbildarens ABC - övningar .

Inspirerande utbildning!

Jutta Laino
OHJAAMO

 

Översättning: Leila Bergman,  Språktjänst 


 Ohjaamo är ett företag inom utbildningsbranschen som har gjort en omfattande fortbildning för biblioteksbranschen om bland annat kundservice, konsten att uppträda, bokprat, utbildning av utbildare samt genomfört workshops för utvecklandet av arbetsgemenskapen. Starka sidor i utbildningarna är kunnande inom kommunikation och växelverkan samt användandet av aktiverande dramametoder. Ytterligare information www.ohjaamoon.fi .

 

 

Föregående Upp Respons Skicka till: