RSS
Print

UTBILDARENS ABC - ÖVNINGAR

Eftersom vi alla lär oss saker på olika sätt, skulle det vara bra att använda mångsidiga undervisningsmetoder och övningar i utbildningar. Det har sagts att en människa kommer ihåg 10 % av det hon läser, 20 % av det hon hör, 50 % av det hon hör och ser och 90 % av det hon säger och gör samtidigt. I den här artikeln presenterar vi några enkla och fungerande övningar såväl för inledandet av en utbildningssituation som för avslutandet av sådana.


UTBILDARENS PRESENTATION

Det är viktigt att utbildaren presenterar sig själv och sin bakgrund i början av utbildningen. Det här har en stor inverkan på vilket intryck deltagarna får av utbildarens tillförlitlighet . Det lönar sig att berätta varför och på vilka grunder just du håller den här utbildningen. Genom att berätta om dig själv är det lättare att komma i kontakt med dig. Du kan presentera dig själv genom att till exempel använda bilder om dig själv eller de utbildningar som du har hållit. Alternativt kan du berätta om dig själv genom att ta med dig föremål och symboler som hänför sig till utbildningens tema. Ett fungerande sätt är också att använda numror det vill säga visa upp olika tal som hör samman med dig och be deltagarna gissa vad varje nummer berättar om dig.


ATT BEKANTA SIG OCH INTRODUCERA TEMAT

Övningar där man bekantar sig med varandra och som genomförs i början av utbildningen är mycket effektiva när man vill skapa en positiv atmosfär och minska deltagarnas nervositet. Övningarna hjälper också deltagarna att lösgöra sig ur tidigare händelser: de fungerar som ett övergångsskede genom vilket deltagarna blir närvarande i stunden.


Symboler

Olika symboler: tyger i olika färger, kort, små föremål osv. lämpar sig bra när man vill att deltagarna bekantar sig med varandra och introducera temat. Med hjälp av dessa kan deltagarna på ett enkelt sätt berätta om sig själv.

 • Vilken färg gillar du mest, vilken bild eller vilket föremål berättar om dig?
 • Välj en bild som beskriver någon specialkunskap / stark sida som du har eller som du beundrar.
 • Berätta för den som sitter bredvid om den bild kortet ger er och de tankar det väcker eller prata om det i en stor grupp. Varför valde du just det här kortet / föremålet?
 • Övningen kan användas också när deltagarna indelas i grupper eller i par så att grupperna bildas till exempel enligt vald färg på tyget.


Namnlappar

Istället för vanliga namnlappar kan du också använda flerdimensionella namnlappar som hjälper personerna i gruppen att bekanta sig med varandra och snabbt väcker diskussion i den nya gruppen.

 • Be alla deltagare fylla i en namnlapp genom att först skriva sitt eget namn i mitten med så stora bokstäver som möjligt.
 • Efter det här ber du deltagarna skriva svaret till exempel på följande frågor i vart och ett av namnlappens hörn: Vad förväntar du dig av den här utbildningen? Så här är jag när jag visar mina bästa sidor: tre positiva adjektiv? Min hemort? Vad drömmer jag om?
 • När namnlapparna är klara ber du deltagarna att presentera sig själv för alla utgående från namnlappen. Övningen kan genomföras också i grupper som består av två eller tre personer och som växlar så att deltagarna får presentera sig själv för alla.
 • Sakerna som skrivs i hörnen på lappen kan variera enligt syftet.


Streck

Med hjälp av streck kan du kartläggar deltagarnas situation och kunskaper om saken. Streck kan användas också till exempel som inledning till diskussion eftersom åsikterna delvis kommer fram med hjälp av strecken och det då är lättare att dela och motivera dem. Streck är också utmärkta hjälpmedel för sammanfattning samt insamling av direkt respons.

 • Dra ett streck på golvet vars ändar du anger för deltagarna. Till exempel mycket-lite, ja-nej, stor betydelse-liten betydelse osv.
 • Framför ett påstående och be deltagarna att välja en plats på strecket och ställa sig där. Be dem tänka på saken i relation till ändarna, INTE i relation till övriga deltagare.
 • Gås igenom genom diskussion. Ett bra och enkelt sätt är att börja avancera från den ena ändan. Alla behöver INTE säga sin åsikt, men försök få kommentarer åtminstone från de båda ändarna och från mitten.


"Morgonmattan" är en väl fungerande variant av strecket.

 • Be deltagarna föreställa sig att det finns en morgonmatta på golvet och i ena ändan av mattan finns en morgon som börjat på ett utmärkt sätt (jag vaknade i tid, var inte trött, hann äta ifred, gjorde en perfekt frisyr osv.) och i den andra ändan av mattan finns en morgon som har börjat riktigt dåligt (jag sov inte bra, tänkte försova mig, fick bråttom, kaffe var slut, jag försenade mig från bussen osv.)
 • Be deltagarna att ställa sig på mattan på ett ställe som beskriver hur deras morgon började.
 • Alla säger sitt eget namn och berättar kort orsakerna till att han eller hon står just där hon står.
 • Till slut kan också dragaren berätta om sin egen morgon

Om tiden, platsen eller ett stort deltagarantal omöjliggör större övningar, räcker det med en övning där deltagarna för ett samtal med bredvidsittande person. Enbart det här har en betydande positiv inverkan på att man vågar kommentera och ställa frågor. I en liten lokal och för en stor grupp kan man använda övningar från pausgymnastik.


Frågor

 • Be deltagarna stå i rad med stängda ögon.
 • Berätta att du kommer att ställa frågor: om ditt svar är ja stiger du ett steg framåt. Om ditt svar är nej stiger du ett steg bakåt.
 • Övningen fungerar för en större grupp även i ett auditorium så att ja-svararna stiger upp och nej-svararna blir sittande.

 

AVSLUTNING

Syftet med slutövningarna är att hjälpa gruppen att hantera den emotionella reaktion som uppstår när gruppen skingras. Även för utbildaren är övningarna ett utmärkt sätt att få respons på sitt arbete. Om gruppen har fungerat i samma sammansättning en längre tid är det bra om även deltagarna får feedback.


Notera stunden

 • Fundera en stund på vilken sak, insikt eller situation som väckte flest tankar eller känslor
 • Vi delar dessa stunder tillsammans


Välja symbol

 • Ett föremål / kort / en färg väljs som bäst beskriver den här gången / utbildningen


Streck

 • Kan användas även som avslutning eller för att berätta sina åsikter (se övningarna för att lära känna varandra och för introducering)


Rita

 • Sammanfatta den här gången genom att rita en teckning av stämningen under dagen och av vad som beskriver den här gången. Färger får användas för att beskriva stämningen.
 • Ni kan rita ensam eller tillsammans och ni kan också fortsätta på någon annans teckning.
 • Till slut får medlemmarna i gruppen berätta om teckningarna som de ritat och sina egna känslor.


Fruktsalladsrespons

 • Placera stolar i en cirkel så att det finns en stol mindre än antalet deltagare
 • Be en frivillig deltagare att ställa sig mitt i cirkeln och nämna en sak som han eller hon lärt sig på kursen.
 • De deltagare som anser att de lärt sig samma sak, stiger upp och byter plats med varandra. Den som blir utan plats stannar på mitten och berättar i sin tur en sak som han eller hon lärt sig.


Skvallercirkel

 • Be deltagarna sätta sig i en ring.
 • Be deltagarna i tur och ordning vända ryggen till gruppen som skvallrar om ifrågavarande person på ett POSITIVT sätt. Han eller hon får lyssna tyst på vad andra säger (hon eller han får inte själv kommentera).
 • Bäst är det om någon fungerar som sekreterare och skriver upp det som sagts på ett papper så att var och en får pappret som innehåller kommentera om en själv.


Kom bredvid mig

 • Be deltagarna att ställa sig stående i en ring.
 • Vinka med din högra hand och be alla att göra på samma sätt. Detta för att alla under övningen kommer ihåg att agera när en plats blir tom.
 • Säg, det finns en tom plats (på den högra sidan) bredvid mig och be XX att komma dit eftersom han är XXX. Meningen är alltså att man ber någon komma och stå bredvid sig och motivera på ett positivt sätt varför.
 • Se till att ni utför övningen så länge att alla får byta ut någon bredvid sig, eller åtminstone be någon komma bredvid sig.

 

Jutta Laino
Ohjaamo

 

Översättning: Leila Bergman,  Språktjänst 


Ohjaamo är ett företag inom utbildningsbranschen som har gjort en omfattande fortbildning för biblioteksbranschen om bland annat kundservice, konsten att uppträda, bokprat, utbildning av utbildare samt genomfört workshops för utvecklandet av arbetsgemenskapen. Starka sidor i utbildningarna är kunnande inom kommunikation och växelverkan samt användandet av aktiverande dramametoder. Ytterligare information www.ohjaamoon.fi .

 

 

 

Föregående Upp Respons Skicka till: