RSS
Print

Verksamhet - Cases - varför?

Under rubriken Verksamhet - cases har vi samlat beskrivningar och redogörelser för utbildningsevenemang, verksamhetsstunder, klubbar och litteraturcirklar. I beskrivningarna har vi ansett att det viktigt att förmedla evenemangets kärnidé och genomförandet. I beskrivningarna har vi inte undvikit att nämna stämningen. Det finns många saker som bara känns och fungerar bra. Ett lyckat evenemang syns i deltagarnas ansikten och fastnar i genomförarnas minne.

Andras erfarenheter och praktiska exempel ger ny energi när ni söker idéer. Bekanta er med dessa, tillämpa och förbättra dem, skapa ett eget evenemang eller en tjänst som passar i ert egna bibliotek.

 

Föregående Upp Respons Skicka till: