RSS
Print

böcker för öronen

Idén föddes på ett fyrseminarium 40 kilometer från fastlandet på ön Rönnskär. Under två seminariedagar i en fantastisk miljö växte tanken fram om ett nytt slags samarbete mellan stadsbiblioteket och Datero rf. Vi skulle starta en bokcirkel för personer med olika läshinder.

Tillbaka på fastlandet höll vi ett par planeringsmöten tillsammans med Datero. Ljud- och talbokcirkeln fick namnet Böcker för öronen / Kirjoja korville. Det är en tvåspråkig bokcirkel och hittills fungerar vi enligt principen att alla talar sitt eget modersmål. Målgruppen är personer med olika läshinder, men alla som är intresserade av att delta är välkomna. Vi kontaktade och träffade också en representant från Celiabiblioteket och fick information om deras tjänster.

Att samarbeta med Datero i och med detta projekt visade sig vara mycket bra. Datero är experter på program och tekniska hjälpmedel för olika specialgrupper. Datero har också ett kontaktnät till olika specialgrupper vilket gjorde marknadsföringen av bokcirkeln betydligt lättare. Under den första bokcirkelträffen berättade Marja-Sisko från Datero om skillnaden mellan en ljudbok och en talbok (förövrigt en skillnad som inte syns i det finska språket), hon berättade hur man blir kund hos Celiabiblioteket och visade hur en Daisy-spelare fungerar. Från Dateros sida kan man också hjälpa till med de intyg som behövs för att få tillgång till en Daisy-spelare och för att bli kund hos Celiabiblioteket.

Vi vill hålla tröskeln låg för att delta i Böcker för öronen. Man måste inte berätta om de böcker man läst, det går också bra att bara lyssna när andra diskuterar. Vi som fungerar som dragare för bokcirkeln förbereder bokpresentationer till varje träff och eftersom vi sammanlagt är fyra dragare så blir inte förberedelserna övermäktiga för någon av oss.

Böcker för öronen träffas en gång i månaden och redan efter tre träffar kan jag konstatera att vi fått en fin gemenskap i gruppen. Stämningen är avslappnad och vi har väldigt roligt tillsammans.

Lena Sågfors
pedagogisk informatiker
Vasa stadsbibliotek

  

Föregående Upp Respons Skicka till: