RSS
Print

Vi läser tillsammans i Jakobstad

Syftet med den riksomfattande kampanjen Vi läser tillsammans är att främja invandrarkvinnors och flickors språkinlärning och stöda deras integration i det finländska samhället. Målgruppen är de som av någon orsak hamnat utanför det formella utbildningssystemet. Mera information finns på webbadressen: http://www.luetaanyhdessa.fi/

Hösten 2010 startade Vi läser tillsammans – Luetaan yhdessä i Jakobstad. Initiativet togs av projektledaren i Jakobstad för Pohjanmaan perhekaste – Familjeprojektet i Österbotten, Tina Halpin. UNIFEM och Zonta distrikt 20 i Finland har startat och spridit kampanjen och det var naturligt för Zontaklubben i Jakobstad att engagera sig. Stadsbiblioteket ser kampanjen som angelägen och erbjöd utrymmen, material och personal som stöd för verksamheten. Neutralt och tryggt och med frikostig öppethållning är biblioteket en given samlingsplats.

I Jakobstad sköts undervisningen eller träffarna med frivilliga krafter och fördelas mellan fyra personer på svenska och tre på finska. Grupperna träffas varje vecka cirka en och en halv timme. Varje lärare bestämmer själv innehållet för dagen, ibland är det regelrätt undervisning men ofta bara samtal om det som intresserar eleverna. Eller så gör gruppen besök på stan, i butik eller på utställning och pratar om det man ser. Det är just vardagen ute i samhället som eleverna vill lära sig förstå, det handlar om både språk och kultur.

Kristina Lundström-Björk och Anita Kanerva är de lärarkrafter som tagit ansvar för att verksamheten fungerar. Monica Borg-Sunabacka är kontaktperson från bibliotekets sida.

Eleverna får ta med sina småbarn, förutom läraren finns det ofta en barnvakt till hands. Bibliotekets grupprum är samlingsplatsen och där kan lärarna uppbevara sitt material. Från bibliotekets sida får lärarna hjälp att hitta passande material, eleverna har fått guidning i biblioteket och tips på lättlästa böcker. Via fjärrlån finns en samling böcker på elevernas modersmål som de kan låna hem.

Nedan några punkter som lärarna poängterar. Viktigt är:

  • Att eleverna känner sig trygga
  • Att veckodagen, platsen och tiden är densamma varje gång
  • Att man talar om sådant de behöver i vardagen och som de själva vill lära sig
  • Att lärarna är desamma och är lämpliga för arbete med invandrare
  • Att utrymmet och tidpunkten passar för undervisning
  • Att det finns tillgång till bra undervisningsmaterial
  • Att man har roligt


Monica Borg-Sunabacka
Avdelningschef
monica.borg-sunabacka (at) jakobstad.fi

Föregående Upp Respons Skicka till: