RSS
Tulosta

Verkostojen voima

Ydin on yhteistyössä! Ei kannata tehdä yksin mitään, mitä voit tehdä jonkun kanssa. Yhdessä tekeminen sitouttaa, se luo ja lujittaa näkymättömiä siteitä, avaa kirjaston osaamista asiakkaille toiminnan ja kokemusten kautta.

Kirjastot ammentavat ideoita ja toiminnan suuntia engagement-markkinoinnista, käyttäjäinnovoinnista ja käyttäjätuotannon ajatuksista. Verkostoissa toimiminen ja käyttäjien mukaan ottaminen tehostaa vaikuttavuutta. Ne lisäävät toimintaan osallistuvien määrää ja mahdollistavat sillä tavoin palvelujen markkinointia sekä ideoiden levittämistä. Verkostoissa erilaiset äänet tulevat kuulluiksi ja erilaiset kokemukset näkyviksi. Kirjastot tarvitsevat palvelujensa kehittämisessä kontaktin kaikkiin mahdollisiin avoimiin rajapintoihin.  

Verkko haltuun! Nätet i besittning! -projektissa verkostojen voimaa on löydetty kirjastojen ja järjestöjen, erilaisten sosiaalialan organisaatioiden ja toimijoiden kentiltä. Verkostot auttavat kirjastoja luomaan uusia palveluja käyttäjälähtöisesti, kehittämään olemassa olevia palveluja paremmiksi ja oppimaan muilta.

Kirjasto, ota yhteys paikkakuntasi järjestöihin!
Järjestö, ota yhteys paikkakuntasi kirjastoon!

 


Hei kirjasto, ja hei järjestö, sopikaa treffit, innostukaa ja ideoikaa, laittakaa
pyörät pyörimään.

 

Edellinen Sivun alkuun Palaute Jaa tämä sivu: