RSS
Tulosta

Verkko haltuun - projekti Turun Mielenterveysyhdistys Itu ry:n jäsenille

Turun kaupunginkirjaston informaatikko Ella Mustamo otti yhdistykseemme yhteyttä keväällä 2010 ja ehdotti Verkko haltuun - projektia toteutettavaksi yhdessä jäsentemme kanssa. Aloin heti keväällä kartoittamaan projektista kiinnostuneiden määrää kyselemällä asiasta suoraan jäseniltä ja laittamalla alustavan ilmoituksen alkavasta kurssista ilmoitustauluille ja kotisivuillemme.

Kun innokkaita osallistujia alkoi löytyä, sovimme Ellan kanssa yhteisen tapaamisen projektista kiinnostuneiden kanssa syyskuun 6. päivälle. Tapaamisessa kyselimme halukkaiden toiveita projektin suhteen sekä kävimme läpi käytännön asioita. Tapaamisen pohjalta päätettiin, että Verkko haltuun - projektin ensimmäinen kokoontumiskerta on 29.9.

Projekti sisälsi sekä tietotekniikan opetusta että kirjaston palveluihin tutustumista yhteensä 12 tapaamiskerran ajan syksyllä 2010 ja 3 tapaamiskerran ajan keväällä 2011. Tietotekniikkakerrat toteutettiin yhdessä Turun Ammattikorkeakoulun tietotekniikan opiskelijoiden kanssa. Opiskelijoiden osallistuminen projektiin mahdollisti pienryhmätyöskentelyn ja yksityiskohtaisemman opetuksen, joka oli kohderyhmää ajatellen todella hieno asia! Näin ryhmäläiset saivat edetä omaan tahtiinsa ja opetella tietokoneen käyttöä käytännössä. Oli myös mahtavaa kuulla projektin jälkipuintitapaamisessa, että opiskelijat ja kuntoutujat toimivat mainiosti pareittain ja että myös opiskelijat olivat oppineet paljon projektin aikana.

Kirjastokerroilla ryhmäläiset tutustuivat kirjastoon fyysisenä rakennuksena sekä vierailivat mm. kirjaston omassa lukupiirissä. Kirjastoon tutustumiselle oli selvästi tilausta, sillä moni osallistuja sanoi jo projektin puolessa välissä, että he eivät tienneetkään kirjaston tarjoavan näin monipuolisia palveluja.

Projekti sujui lyhyesti sanottuna hienosti. Ella hoiti projektia kirjaston päässä ja tiedotti minulle tulevista ryhmäkerroista ja niiden sisällöistä, ja minä puolestani välitin tiedot jäsenillemme eteenpäin paperisin ilmoituksin, tekstiviestein ja päivittämällä nettisivujamme. Ryhmäkerrat oli rakennettu niin, että jokaisella kerralla käsiteltiin oma yksittäinen aihealueensa. Näin ryhmäläiset pystyivät osallistumaan projektiin, vaikka eivät päässeetkään ihan jokaiselle kerralle mukaan; tämä on kuntoutujien kannalta hyvä asia, sillä elämänmuutokset vaativat välillä muutoksia myös aikatauluihin. Lisäksi ryhmäkerroista pystyi näin poimimaan itselle mielenkiintoiset aiheet ja jättämään halutessaan pois sellaiset, jotka eivät omalla kohdalla olleet niin tärkeät.

Näihin tunnelmiin jäämme siis odottelemaan projektin mahdollista jatkoa. Projektista on ollut jo kyselyitä niin vanhoilta kuin uusiltakin ryhmäläisiltä eli toiveita sen jatkumiselle on myös jäsenistöllä. Toivon myös itse yhdistyksemme työntekijänä, että tällaisia projekteja järjestettäisiin jatkossakin, sillä ne ovat hieno lisä yhdistyksemme sisäiseen toimintaan ja auttavat jäseniämme kuntoutumisen tiellä tarjoamalla monipuolisia mahdollisuuksia yhdistyksemme ulkopuolella!

 

Anne-Mari Alanko
toimistotyöntekijä
Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry

 

 

 

 

 

 

Lue lisää

Ituja -lehden artikkeli:

Innolla kohti uudenlaista maailmaa Verkko Haltuun-kurssilla PDF

Edellinen Sivun alkuun Palaute Jaa tämä sivu: