RSS
Tulosta

Kehittämistyön abc

Oman kirjaston ja sen toimintaympäristön tarpeet on kehittämisen lähtökohta. Sosiaalisen kirjastotyön käynnistäminen alkaa paikallisten tarpeiden, tilanteen ja toimijoiden tunnistamisesta ja kartoittamisesta. Oppilaitokset, järjestöt, seurakunnat, julkinen sektori, erilaiset projektit ja muut organisaatiot ovat tarjoavat jo tarpeiden tunnistamiseen arvokkaita kontakteja. Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset sysäävät pintaan kehittämis- ja yhteistyötarpeita (esim. lomautukset, työttömyys, maahanmuutto, alueella käynnistyvät erilaiset kehittämisprojektit ).

Suunnittelu

Yhteistyön käynnistämiseen ja suunnitteluun pitää varata reilusti aikaa. Suunnittelussa on hyvä saada tietoa myös lopullisilta, mahdollisilta osallistujilta ja palvelun käyttäjiltä. Sosiaalisen kirjastotyön kentällä haasteena on osallistujien "äänettömyys". Hiljaisten asiakkaiden tarpeiden tunnistamisessa ja heidän kuulemisessaan voi käyttää apuna esim. ohjaajia, opettajia, vanhempia ja muita "asiamiehiä".

Tee havaintoja, kerää tietoa 

Suunniteltujen tapahtumien ja tilaisuuksien sekä muiden toteutusten aikana on tärkeä koota tietoa eri tavoin. Tapahtumissa on hyvä havainnoida osallistujien toimintaa, haastatella, kerätä mielipiteitä kyselyin ja muulla tavoin. Myös omat kokemukset ja oppiminen kannattaa dokumentoida tuoreeltaan talteen. Pienetkin havainnot ovat arvokkaita.

Palautekeskustelussa kootaan kokemukset

Tapahtuman jälkeen on järjestää palautekeskustelu. Mukaan on hyvä saada ideointi- ja suunnitteluvaiheessa mukana olleita, tapahtuman vastuullisia toteuttajia ja tietenkin osallistujien edustus. Myös kirjaston johtoa ja viestintäihmisiä tulee olla mukana. Palautekeskustelun tavoitteena on saada konkreettista tietoa palvelun tai toiminnan kehittämiseen, joten erilaiset näkökulmat ovat välttämättömiä. Keskustelun sisältö on jälleen hyvä dokumentoida.

Edellinen Sivun alkuun Palaute Jaa tämä sivu: