RSS
Tulosta

KOULUTUKSEEN VALMISTAUTUMINEN

1) Tavoite

Ei ole olemassa yhtä valmista reseptiä, jonka avulla koulutuksen saisi aina onnistumaan. Mutta järjestelmällinen suunnittelu auttaa asiassa pitkälle. Ensinnäkin tulee miettiä koulutuksen tavoite, miksi koulutus pidetään ja mitä halutaan osallistujien koulutuksesta oppivan. Tavoitteen tarkentaminen on olennaista, jotta koulutukselle rakentuisi se kuuluisa punainen lanka.

2) Osallistujat

Toinen pohtimisen paikka on osallistujat. Kenelle koulutus pidetään? Mitä he kenties jo tietävät koulutettavasta aiheesta, tai mitä he saattaisivat toivoa koulutuksen pitävän sisällään? Olennaista olisi myös miettiä, miksi osallistujat ovat tulleet koulutukseen: Ovatko he siellä omasta vapaasta tahdostaan, pakotettuina vai sattumalta? Näillä kaikilla seikoilla on merkitystä koulutuksen vastaanotossa ja ne auttavat sinua kohdentamaan koulutusta juuri tälle ryhmälle.

3) Koulutuksen rakenne

Koko koulutuksen tärkein seikka on se, miten koulutuksen kokonaisuus rakentuu. Koulutuksen jäsentely auttaa sinua suunnittelussa, mutta yhtälailla selkeä rakenne auttaa osallistujia seuraamaan koulutusta ja muodostamaan siitä kokonaisuuden. Myös tärkeät asiat saavat tällöin tarvitsemansa painotukset. Erityisesti kannattaa miettiä koulutuksen aloitusta ja lopetusta. Nämä ovat usein suunnittelun ja toteutuksenkin heikoimmat lenkit, vaikka ne ovat erittäin olennaisia tekijöitä kokonaisuuden kannalta.

Aloituksen tehtävä on napata kuuntelijat mukaan, herättää kuuntelumotivaatio. Alun tarkoitus on myös johdatella kuuntelijat tulevaan aiheeseen ja teemaan. Tärkeä asia heti koulutuksen alussa on myös luotettavuusvaikutelman syntyminen. Voit rakentaa omaa luotettavuuttasi esimerkiksi kertomalla taustoistasi ja antamalla perusteluja sille, miksi juuri sinä olet kouluttajana ja mistä osaamisesi on rakentunut.

Lopetuksen tehtävänä on puolestaan johdatella kuuntelijat loppuun. Tästä johtuen muista aina miettiä esityksellesi piste: mihin asiaan ja miten aiot lopettaa. Tärkeitä seikkoja lopetuksessa on olennaisten asioiden kertaaminen, yhteenvedon tekeminen sekä jonkinlainen yhteinen lopetus.

Valmistellessasi koulutusta muista, etteivät kuuntelijat jaksa ylläpitää kuuntelumotivaatiotaan kuin enintään 20 minuuttia. Olisi siis hyvä, että koulutuksessa tapahtuisi rytminmuutoksia tarpeeksi usein. Näitä saat aikaiseksi käyttämällä mm. erilaisia yksilö-, pari tai ryhmäharjoituksia, kysymällä kysymyksiä tai kertomalla esimerkkejä. Erilaiset työtavat myös vahvistavat koulutuksen vuorovaikutuksellisuutta.

4) Havainnollistaminen

Asian perille menon kannalta tärkeä seikka on havainnollistaminen: Kuinka teet asioista konkreettisia, helposti omaksuttavia ja ymmärrettäviä. Kouluttajana voit havainnollistaa kolmella eri tavalla: kielellisesti, sanattomasti ja välineellisesti. Kielellinen havainnollistaminen tarkoittaa sitä, että käytät esimerkiksi lyhyitä lauseita ja vältät monimutkaisia termejä. Jos niitä kuitenkin käytät, muista avata ne lyhyesti myös auki. Kerro myös sisältöä avaavia esimerkkejä ja tarinoita.

Sanaton havainnollistaminen puolestaan on kouluttajan ilmaisua. Yksi sen tärkeimmistä osa-alueista on kouluttajan äänenkäyttö. Pyri pois tasaisesta ja monotonisesta äänenkäytöstä vaihtelevaan ja monipuoliseen. Käytä eri äänenpainoja ja - nopeuksia. Muista myös tauot, sillä ne ovat puheesi välimerkkejä. Älä sido luonnollisia eleitäsi vaan liiku ja puhu käsilläsi, jos se on sinulle luontaista. Usein paikoilleen jämähtäminen vain vahvistaa jännittämistä. Tällöin kannattaa kokeilla liikkumista ja suunnitella esityksensä siten, että siinä tulee pakostikin kulkemista esimerkiksi tietokoneen ja fläppitaulun välillä. Liikkuminen tekee koulutuksesta dynaamisempaa.

Lisäksi kouluttajalla on käytössään havainnollistamiseen paljon erilaisia välineitä, joista nykypäivänä yleisin taitaa olla PowerPoint. Varo kuitenkin sen liikakäyttöä; Pääasia koulutuksessa on kuitenkin kouluttaja ja hänen kertomansa asiat, ei PowerPoint. Käytä havainnollistamiseen kuvia, sitaatteja, taulukoita jne. Ja muista sääntö 6x6: yhdessä diassa saisi olla maksimissaan kuusi kohtaa ja jokaisessa kohdassa maksimissaan kuusi sanaa. Käytä aikaa materiaalin rakentamiseen siten, että se havainnollistaisi asiaa mahdollisimman yksinkertaisesti ja selkeästi. Muista myös aina päivittää ja kohdistaa materiaali jokaiselle ryhmälle. Tämä on osallistujien huomiointia!

Muista, että tärkeintä on se miten saat asiasisällön välittymään kuuntelijoille ja miten saat kuuntelumotivaation pysymään yllä. Miettimällä valmistautumista tarkkaan pystyt vaikuttamaan asian perille menoon.

Jutta Laino
OHJAAMO

 


Ohjaamo on koulutusalan yritys, joka on tehnyt kirjastoille laajamittaisesti täydennyskoulutusta mm. asiakaspalvelusta, esiintymistaidoista, kirjavinkkauksesta, kouluttajakoulutuksesta sekä toteuttanut työyhteisön kehittämiseen liittyviä työpajoja. Vahvuutena koulutuksissa on viestintä- ja vuorovaikutustaitojen osaaminen sekä osallistavien draamamenetelmien käyttö. Lisätietoja www.ohjaamoon.fi

 

Edellinen Sivun alkuun Palaute Jaa tämä sivu: