RSS
Tulosta

Innostava koulutus

Yksi onnistuneen koulutustapahtuman tärkeimmistä kriteereistä on sen innostavuus. Tällä tarkoitetaan useimmiten koulutuksen vuorovaikutuksellisuutta, hyvää ja aktiivista ilmapiiriä, monipuolisuutta sekä asiasisältöjen sovellettavuutta osallistujien omiin työ- ja arkikäytäntöihin. Tämän artikkelin tarkoituksena on tarjota virikkeitä siihen, millä tavoin koulutuksesta tulisi mahdollisimman innostava ja inspiroiva erilaisin viestinnällisin keinoin.

1) Koulutuksen aloittaminen

Koulutuspaikalle kannattaa mennä ajoissa. Näin pystyt rauhassa laittamaan tilan kuntoon, tarkistamaan tekniikan toimimisen ja pystyt myös vaikuttamaan sekä omaan mutta myös osallistujien jännittämiseen. Usein koulutukseen tulijoita nimittäin myös jännittää uusi tilanne ja kenties aivan uusi ryhmä. Tästä syystä olisikin hyvä, jos omalla toiminnallasi lieventäisit tätä. Tervehdi, ota positiivisesti vastaan tulijat. Vapaamuotoinen jutustelu vaikuttaa saman tien ilmapiirin positiiviseen rakentumiseen.

Kun koulutus varsinaisesti alkaa, muista ottaa osallistujiin vahva ja selkeä kontakti alusta lähtien. Ensivaikutelma rakentuu pääsääntöisesti (93 %) sanattoman viestinnän kautta, joten kouluttajan sanattomalla ilmaisulla on suuri merkitys. Tärkein kontaktin rakentumisen väline on katse. Katse on myös se, joka paljastaa helposti jännittämisen. Jos tuntuu, että et uskaltaisi oikein katsoa ryhmääsi, ota itsellesi yksi tai kaksi osallistujaa, joille suuntaat katseesi. Laajenna ns. katsereviiriäsi siitä pikkuhiljaa. Varo kouluttaessasi myös sitä, ettet rajaa katseellasi joitakin ryhmäläisiä pois.

Toinen tärkeä asia aloituksessa on asennot. Tule selkeästi ryhmäsi eteen, sijoittaudu niin, että sinulla on selkeästi rintamasuunta kohti osallistujia. Varo ettet jää esimerkiksi pöydän, tietokoneen tai valkokankaan "varjoon". Alussa on tärkeää, että tulet lähemmäs osallistujia. Alun jälkeen voit toki siirtyä esim. PowerPoint-esityksen tieltä sivummalle. Varo tässä kuitenkin, ettet puhu valkokankaalle vaan suuntaat asentosi ja katseesi yleisölle.

Osallistujat haluavat luottaa asiantuntemukseesi ja siihen, että koulutuksessa on joku jolla on ohjakset käsissä. Että sinä tiedät mitä tapahtuu seuraavaksi. Se luo turvallisuuden tunnetta. Aloituksen tehtävä onkin vahvistaa tätä, joten kiinnitä erityistä huomiota siihen, että aloitat koulutuksen varmoin ja miellyttävin ottein.

2) Koulutuksen ilmapiiri

Koulutuskokemukseen vaikuttaa vahvasti myös ilmapiiri, joten on tärkeää, että siitä muodostuisi miellyttävä ja rento. Usein koulutuspalautteissa ilmapiiri-kysymyksen kohdalla osallistujat kommentoivat että "oli tosi hyvä porukka". Tämä on merkki onnistuneesta ilmapiirin luomisesta, sillä osallistujat eivät ole edes huomanneet, mitä kouluttaja on tehnyt hyvän ilmapiirin rakentumisen eteen. Ilmapiirin muodostuminen lähtee kouluttajan omasta asenteesta, siitä että hän osaa mukauttaa oman statuksensa ryhmän mukaisesti. Ilmapiiriin pystyy vaikuttamaan vahvasti myös erilaisten tutustumisharjoitusten tai orientoivien harjoitusten kautta. Jos koulutuksessa on mm. tarkoitus keskustella, jakaa ajatuksia ja kokemuksia tai tehdä muuten harjoituksia, on erityisen suotavaa käyttää alussa tarpeeksi aikaa ilmapiirin muodostumiseen.

3) Kuuntelumotivaation ylläpitäminen

Kiinnostus kuunnella herää ja pysyy yllä parhaiten kouluttajan oman innostumisen kautta. Näin osallistujille välittyy se, että juuri nämä asiat haluan teille kertoa ja niistä on todella teille hyötyä. Innostus ei poissulje asiaa, mutta varo olemasta liian innostunut. Tällöin liikut helposti käsitetasolla, tai voit saada aikaiseksi vastareaktion. Kouluttajana saat energiaa siitä, että innostut myös osallistujista, heidän kysymyksistään ja kertomistaan esimerkeistä.

Toinen tärkeä asia kuuntelumotivaation kannalta on rytminvaihdokset. Kuunteleminen on aktiivinen prosessi ja osallistujat tarvitsevat motivointia, jotta he jaksavat kuunnella. On tärkeää, että asia on kiinnostavaa ja hyödyllistä, mutta yhtälailla tärkeää on, että sisällöllisiä asioita avataan erilaisten esimerkkien ja tarinoiden kautta. Kouluttajan tulee käyttää erilaisia harjoituksia aktivoimaan osallistujia. Samoin rytminvaihdosta voi tuoda se, että kouluttaja käyttää tilaa monipuolisesti hyväkseen ja liikkuu koulutuksen aikana. Tai että olet rakentanut PowerPoint-esityksesi monipuolisesti ja jopa yllättävästi.

Lisätietoa helposti käytettävistä ja sovellettavista harjoituksista saat artikkelista Kouluttajan ABC - toiminnallisia harjoituksia.

Innostavia koulutushetkiä!


Jutta Laino
OHJAAMO

 


Ohjaamo on koulutusalan yritys, joka on tehnyt kirjastoille laajamittaisesti täydennyskoulutusta mm. asiakaspalvelusta, esiintymistaidoista, kirjavinkkauksesta, kouluttajakoulutuksesta sekä toteuttanut työyhteisön kehittämiseen liittyviä työpajoja. Vahvuutena koulutuksissa on viestintä- ja vuorovaikutustaitojen osaaminen sekä osallistavien draamamenetelmien käyttö. Lisätietoja www.ohjaamoon.fi

 

 

Edellinen Sivun alkuun Palaute Jaa tämä sivu: