RSS
Tulosta

toiminnallisia HARJOITUKSIA

Koska me kaikki omaksumme asioita eri tavoin, olisi koulutuksissa hyvä käyttää monipuolisia opetusmenetelmiä ja harjoituksia. On sanottu, että ihminen muistaa 10% siitä mitä lukee, 20% sitä mitä kuulee, 50% siitä mitä kuulee ja näkee ja 90% siitä mitä sanoo ja tekee samanaikaisesti. Tässä artikkelissa esitellään muutamia yksinkertaisia ja toimivia harjoituksia niin koulutustilanteiden aloitukseen kuin niiden lopettamiseen.

Kouluttajan esittäytyminen

On tärkeää, että kouluttaja esittelee itsensä ja taustansa koulutuksen alussa. Tämä vaikuttaa vahvasti luotettavuusvaikutelman syntymiseen. Olisi hyvä antaa tietoa siitä miksi ja millä perusteella juuri sinä olet tätä koulutusta pitämässä. Kertomalla itsestäsi teet itsestäsi myös helposti lähestyttävän. Voit esitellä itsesi käyttämällä esimerkiksi kuvia itsestäsi tai pitämistäsi koulutuksista. Tai voit kertoa itsestäsi tuomalla mukanasi esineitä ja symboleita, jotka liittyvät koulutuksen teemaan. Toimiva esittelytapa on myös käyttää numeroita, eli kirjata esiin erilaisia numeroita, jotka liittyvät sinuun ja pyytää osallistuja arvaamaan, mitä kukin numero sinusta kertoo.

Tutustuminen ja orientointi

Koulutuksen alussa toteutettavat tutustumisharjoitukset vaikuttavat vahvasti positiivisen ilmapiirin syntymiseen sekä vähentävät osallistujien jännitystä. Harjoitusten tehtävänä on myös auttaa osallistujia pääsemään irti edellisistä tapahtumista: ne toimivat ikään kuin siirtymävaiheena, jonka avulla osallistujat tulevat läsnä oleviksi tähän hetkeen.

Symbolit

Tutustumiseen ja orientointiin sopivat hyvin erilaiset symbolit: eriväriset kankaat, kortit, pikkuesineet jne. Niiden avulla voidaan kertoa helposti itsestä.

 • Mikä väri vetää sinua eniten puoleensa, mitä kuva tai esine kertoo sinusta?
 • Valitse kuva joka kuvaa sellaista erityistaitoa / vahvuutta, joka sinulla on tai jota ihailet.
 • Kortin herättämistä mielikuvista ja ajatuksista kerrotaan vieruskaverille tai niistä jutellaan isossa ryhmässä. Miksi valitsit juuri tämän kortin/ esineen?
 • Harjoitusta voi hyödyntää myös ryhmiin tai pareihin jakamisessa, siten että ryhmät muodostuva esimerkiksi valitun kankaan värin mukaan.

 Nimilaput

Tavallisen nimilapun sijaan, voit käyttää myös moniulotteisia nimilappuja, jotka auttavat ryhmäläisiä tutustumisessa ja virittävät nopeasti keskustelua uudessa ryhmässä.

 • Pyydä jokaista osallistujaa täyttämään nimilappu kirjoittamalla ensin keskelle oma nimi mahdollisimman isolla käsialalla.
 • Tämän jälkeen pyydä osallistujia kirjoittamaan nimilapun kuhunkin kulmaan vastaus esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: Mitä odotan tältä koulutukselta? Tällainen olen parhaimmillani: kolme myönteistä adjektiivia? Kotipaikkani? Mistä unelmoin?
 • Kun nimilaput ovat valmiit, pyydä osallistujia esittelemään itsensä kaikille nimilapun pohjalta. Harjoitus voidaan toteuttaa myös kahden tai kolmen hengen vaihtuvissa ryhmissä sillä tavoin, että osallistujat pääsevät esittelemään itsensä kaikille.
 • Nimilapun kulmiin tulevia asioita voi vaihdella tavoitteen mukaan.

Janat

Janojen avulla pystyt kartoittamaan osallistujien tilannetta tai tietämystä asiasta. Janoja voi käyttää myös esim. keskustelun avauksina, sillä janan avulla mielipiteet tulevat osittain näkyviksi ja näin ollen niitä on helpompi jakaa ja perustella. Janat ovat myös erinomaisia loppukoonnin sekä suoran palautteenkeruun välineitä.

 • Hahmottele lattialle jana, jonka ääripäät määrittelet osallistujille. Esim. paljon-vähän, kyllä-ei, suuri merkitys-pieni merkitys jne.
 • Esitä väittämä ja pyydä osallistujia asettautumaan janalla haluamaansa kohtaan. Pyydä heitä miettimään asiaa suhteessa ääripäihin, EI suhteessa muihin osallistujiin.
 • Puretaan keskustellen. Hyvä ja helppo tapa on lähteä toisesta ääripäästä etenemään. Kaikkien Ei tarvitse sanoa mielipidettä, mutta pyri mielellään saamaan kommentteja ainakin molemmista ääripäistä sekä keskivaiheilta.

Hyvin toimiva muunnelma janoista on Aamumatto.

 • Hahmottele lattialle kuvitteellinen aamumatto, jonka toisessa ääripäässä on erinomaisesti alkanut aamu (heräsin ajoissa, ei väsyttänyt, ehdin syödä rauhassa, sain hiuksen hyvin jne.) ja toisessa todella huonosti alkanut aamu (en saanut nukuttua kunnolla, meinasin nukkua pommiin, tuli kiire, kahvi oli loppu, myöhästyin linja-autosta jne.)
 • Pyydä osallistujia asettumaan matolle siihen kohtaan, miten heidän aamunsa on startannut.
 • Jokainen kertoo oman nimensä ja hyvin lyhyesti syyt miksi seisoo juuri ko. kohdassa
 • Lopuksi myös vetäjä voi kertoa oman aamunsa.

Jos aika, tila tai suuri osallistujamäärä ei anna mahdollisuuksia isompien harjoitusten tekemiseen, tutustumisharjoitukseksi riittää keskusteleminen vierustoverin kanssa. Tällä on jo huomattava positiivinen vaikutus siihen, että kommentteja ja kysymyksiä uskalletaan esittää. Pienessä tilassa ja isolle joukolle voi käyttää taukojumpastakin käyvää harjoitusta:

Kysymykset

 • Pyydä osallistujia seisomaan rivissä silmät kiinni.
 • Kerro, että tulet esittämään kysymyksiä: jos vastauksesi on kyllä, astu askel eteenpäin. Jos vastauksesi on ei, astu askel taaksepäin.
 • Harjoitus toimii isolle porukalle myös auditoriossa siten, että kyllä-vastaajat nousevat seisomaan ja kielteiset jäävät istumaan.

Lopetus

Erilaisten loppuharjoitusten tehtävänä on auttaa ryhmää käsittelemään ryhmän päättymisestä syntyviä emotionaalisia reaktioita. Harjoitukset ovat myös kouluttajalle erinomainen tapa saada palautetta työstään. Jos ryhmä on toiminut samanlaisena pitkään, on hyvä jos palautetta annetaan myös osallistujille.

Hetken merkitseminen

 • Miettikää hetken aikaa mikä asia, oivallus tai tilanne herätti teissä eniten ajatuksia tai tunteita
 • Jaetaan yhdessä hetket

Symbolin valitseminen

 • Valitaan esine/kortti/väri, joka kuvaa tätä kertaa / koulutusta parhaiten

Janat

 • Voidaan käyttää myös lopetuksena tai mielipiteiden kertomisessa (kts. tutustumis- ja orientointiharjoitukset)

Piirtäminen

 • Kootaan tämä kerta piirtämällä yhteiskuva päivän tunnelmista ja siitä, mikä kuvaa tätä kertaa. Saa käyttää värejä myös kuvaamaan tunnelmia.
 • Piirtää voi yksin tai yhdessä, ja toisen piirustukseen voi myös jatkaa.
 • Lopuksi ryhmä saa kertoa piirtämistään kuvista ja omista tunnelmistaan.

Hedelmäsalaattipalaute

 • Tee tuoleista rinki niin, että tuoleja on yksi vähemmän kuin osallistujia.
 • Pyydä vapaaehtoista osallistujaa tulemaan ringin keskelle ja sanomaan jonkun kurssilla oppimansa asian.
 • Ne, jotka kokevat oppineensa saman asian, nousevat ylös ja vaihtavat paikkaa keskenään. Ilman paikkaa jäänyt jää keskelle kertomaan asian, jonka hän on puolestaan kokenut oppineensa.

Juorupiiri

 • Pyydä osallistujia istumaan rinkiin.
 • Pyydä jokaista osallistujaa kääntämään vuorotellen selkänsä ryhmälle, jotka juoruavat ko. henkilöstä POSITIIVISESTI .Hän saa kuunnella hiljaa mitä toiset sanoo (itse ei saa kommentoida).
 • Parasta on, jos joku toimii kirjurina ja kirjoittaa sanotut asiat ylös paperille niin, että jokainen saa sen itselleen.

Pyydän viereeni

 • Pyydä osallistujia rinkiin seisomaan.
 • Heiluta oikeaa kättäsi ja pyydä kaikki tekemään näin myös. Tämä siksi, että jokainen harjoituksen aikana muistaa toimia tyhjän paikan tullen.
 • Sano, vieressäni (eli oikealla puolella) on tyhjä paikka, ja pyydän sinne XX, koska hän on XXX. Eli tarkoitus on pyytää viereen joku ja perustella positiivisesti miksi näin.
 • Pidä huoli että harjoitusta tehdään niin kauan, että jokainen pääsisi vaihtamaan jonkun viereen. Tai ainakin pyytämään viereensä jonkun.

 

Jutta Laino
Ohjaamo

 


Ohjaamo on koulutusalan yritys, joka on tehnyt kirjastoille laajamittaisesti täydennyskoulutusta mm. asiakaspalvelusta, esiintymistaidoista, kirjavinkkauksesta, kouluttajakoulutuksesta sekä toteuttanut työyhteisön kehittämiseen liittyviä työpajoja. Vahvuutena koulutuksissa on viestintä- ja vuorovaikutustaitojen osaaminen sekä osallistavien draamamenetelmien käyttö. Lisätietoja www.ohjaamoon.fi

 

 

Edellinen Sivun alkuun Palaute Jaa tämä sivu: