RSS
Tulosta

Lukemis- ja oppimisvaikeudet

Lukemisen ja kirjoittamisen pulmat eivät kosketa vain koululaisia. Niitä on kaiken ikäisillä ja ne ovat usein osallisuuden este. Lisäksi iän tai toimintakyvyn muusta syystä aletessa voi lukeminen muodostua ylivoimaiseksi.

Fonologisen prosessoinnin pulmat ovat tavallisia niillä, joilla on lukipulmia. Kirjaimet ja äänteet tunnetaan, mutta niitä käsittelevät prosessit ovat hitaita tai ne eivät toimi samalla tavalla kuin muilla lukijoilla ja kirjoittajilla.

Nopean nimeämisen pulmat ilmenevät siten, että tuttujenkin sanojen nopea ja sujuva muistista hakeminen kestää pidempään kuin keskimäärin. Pulmat näkyvät erityisesti sujuvan lukemisen pulmina, mutta myös kirjoittamisen oppimisen pulmina.

Sananlöytämisen pulmat ilmenevät siten, että sanasto ei aktivoidu yhtä nopeasti kuin väestöllä keskimäärin, vaikka sanat sinänsä olisivat tuttuja. Ne voivat kuitenkin palautua viiveellä tai sanojen tunnistaminen voi toimia virheettömästi.

Työmuistipulmat haittaavat monella tavalla lukemisen- kirjoittamisen taitojen oppimista sekä niiden ja muiden oppimisen taitojen hallintaa.

Visuaaliset ja auditiiviset havaintotaidot ovat oleellinen osa niistä perustaidoista, joille ihmisen toimintakyky, myös luki- ja oppimistaidot rakentuvat. Jos kuultu ja nähty informaatio ei hahmotu riittävällä tasolla tai vastaanotetun informaation prosessointi ei toimi riittävällä tasolla, ei yksilöllä ole riittäviä edellytyksiä lukitaitojen omaksumiseen näihin aisteihin tukeutuen.

Looginen ajattelu on inhimillisen toiminnan yksi perusta. Toiminta rakentuu sen pohjalta. Loogisen ajattelun perustaitoja on kuitenkin mahdollista harjoittaa.

Datero tekee yhteistyötä Vaasan kaupunginkirjaston kanssa

Vaasan kaupunginkirjastossa sijaitseva Datero tarjoaa myös muunlaisia mahdollisuuksia lukea, jos perinteinen kirja tuntuu työläältä. Lukiasema esittelee erilaisia kompensoivia lukemisen ja kirjoittamisen kompensoivia apuvälineitä. Sellaisia ovat mm.:

  • Erityisesti suomen kielen oikeinkirjoituksen tueksi tarkoitettu aLeksis2/Puhuva tekstinkäsittely/Työkalut Wordiin - ohjelma, jossa on mm. kirjoittamisen aikainen puhetuki, puhuva oikoluku, puhuva tavutusapu ja puhuva lukemisen tuki. Kun ohjelma yhdistetään Claro Scan2Text-ohjelmaan ja molemmat integroidaan Wordiin, saadaan teksti paperilta Wordiin ja puhesynteesillä kuunneltavaan muotoon.
  • Tekstin voi myös skannata tietokoneelle ja kuunnella sen Claro Read - tai Easy Reader - ohjelmalla.
  • EyePal-laite, jossa teksti asetetaan dokumettikameraa muistuttavaan laitteeseen. Laite kuvaa tekstisivun ja alkaa lukea sitä ääneen valitulla kielellä.
  • Samaan tapaan voi kännykkäkameraan hankitulla MagniLink Go! -sovelluksella ottaa kuvan tekstistä ja kuunnella sen. Jos haluaa tekstin suoraan korvaan, voi käyttää nappikuulokkeita (hands free - laitetta).

Kompensoivia luki-ohjelmia ja - laitteita ei lainata eikä tutustumisesta kirjoiteta lausuntoa.

Daterolla on tarjota runsaasti myös havainto- ja muistitoimintoja, oppimisen perustaitoja ja luki-taitoja harjoittavia tietokoneohjelmia. Harjoitusohjelmia voi lainata kirjastokortilla tavalliseen tapaan kirjaston lainausjärjestelmän kautta. Datero tarjoaa ohjelmien valinnan ja käytön ohjausta. Yleensä ohjaus on maksutonta. Se tapahtuu joko kurssimuotoisena tai yksilöllisenä ohjauksena.

Kirjoja korville -kerhon tarkoitus on luoda matalan kynnyksen kirjapiiri niille, joilla lukeminen ei enää suju automaattisesti tai joilla se ei koskaan ole luki-pulmien vuoksi sujunutkaan. Äänikirjat ovat yksi tapa "lukea" korvilla ja silmillä samanaikaisesti. Romaania tai runoa voi "lukea" ilman paperikirjaa, mutta tietokirja vaatii usein rinnalleen myös paperisen perinteisen kirjan jo sen vuoksi, että äänikirja ei näytä kuvia.

Anneli Haapaharju
Datero

 

Edellinen Sivun alkuun Palaute Jaa tämä sivu: