RSS
Tulosta

Ryhmäytymistä ryhmään

Ryhmäyttämisen tehtävänä on saada ryhmän jäsenet osaksi toimivaa ryhmää. Tavoitteena on kasvattaa ryhmän jäsenten luottamusta ja tunnesuhdetta ryhmään. Ryhmäyttämisessä on mahdollisuus nostaa ryhmän arvot ja asenteet esiin. Erilaisilla ryhmäyttämismenetelmillä pystytään luomaan ilmapiiri, jossa ryhmän elinkaaren aikana eteen tulevat tilanteet on luontevaa kohdata ja käsitellä. Ryhmän joutuessa epärytmiin kaivataan ohjaajalta osaamista ja ammattitaitoa tarttua tilanteisiin. Parhaimmillaan ryhmän jäsen saa muilta jäseniltä tukea kasvussaan asettamiaan tavoitteita kohti. Jos ryhmäytyminen jostain syystä ei toteudu, hankaloituu vuorovaikutus. Keskustelun jakaminen toisten kanssa voi olla ratkaiseva tekijä, joka auttaa toista ryhmäläistä elämässä eteenpäin ja ryhmää saavuttamaan asettamansa asia- ja tunnetavoitteet.

Ryhmäyttämisen apuvälineet

Kirjat, musiikit, elokuvat ja muut kirjaston tuotteet avaavat maisemia, jonka ryhmä voi jakaa yhdessä. Jokaisen ryhmän jäsenen hyödyntäessä kirjaston palveluita voi löytää asioita, joiden syvempi merkitys avautuu vasta keskustellessa niistä ryhmässä. Samalla kirjaston antimet antavat mahdollisuuden käsitellä vaikeita asioita etäällä arjen todellisista ongelmista. Runot, sadut, elämänkerrat ymv. kuljettavat kotoisiin maisemiin, mutta niiden tarkastelu ryhmässä muiden kanssa antaa mahdollisuuden niiden sisältämien merkitysten turvallisempaan tarkasteluun kuin ne arkielämän todelliset tilanteet omassa harmaudessaan. Vuorovaikutuksen kautta rakentuvat oivallukset eivät synny ellei niitä jaa toisten kanssa. Painamalla itse jarrua, jättämällä sanomatta, rakentamalla oman ajattelunsa ympärille muuria, estää vuorovaikutuksen oivaltavan mahdollisuuden. Vaikenemisella tekee valinnan toisten puolesta, antamatta omasta mielestä huonolle ajatukselle mahdollisuutta rakentua toisten ihmisten antamien merkitysten kautta. Parhaimmillaan ryhmän rytmin saavuttaa ajatusten oivaltamisella.

Ryhmäksi harjoittelemalla

Kirjastossa toteutettavan ryhmätoiminnan alkuun voi rakentaa toimivia ryhmäytymisharjoituksia. Uuden ryhmän alkaessa jokainen ryhmän jäsen voi valita kirjaston hyllyistä lempisadun tai vaikkapa elämäni kirjan ja kertoa sitä kautta itsestään, odotuksistaan ja tavoitteistaan osallistuessaan ryhmän toimintaan. Tutustumisen voi ryhmässä aloittaa muodostamalla janoja, joilla luodaan kokonaiskuvaa ryhmän suhteesta kirjastoon ja sen käyttöön. Vastapareina voivat olla erilaiset mielikuvat kirjoista, lukemisesta jne. Näitä vastapareja voivat olla vaikkapa runot vai romaanit, sarjakuvat vai dekkarit, jännitystä vai romantiikkaa, vauhtia vai rauhaa, iloa vai surua.

Tiiviimmäksi ryhmäksi

Kirjapolku harjoituksessa voi jokainen ryhmän jäsen muodostaa oman kirjapolkunsa. Tuon polun voi rakentaa esim. tärkeimpien kirjakokemusten pohjalta tai kuvata elämänkaaren. Oma elämänkerta harjoituksessa ryhmäläiset voivat toteuttaa elämänkertakirjan kannen kuvituksen ja jakamalla sen parinsa kanssa, jonka jälkeen pari voi esitellä kuulemansa tarinan muulle ryhmälle. Ryhmän tutustuessa voidaan tarkastella monella tapaa suhdetta kirjamaailmaan. Erilaisten toiminnallisten harjoitusten hyödyntäminen auttaa pääsemään lähemmäksi usein itselle tai toiselle vierasta aihetta.

Johanna Lammela
KM, NLP Practioner Master, projektikoordinaattori

 

 

 

Edellinen Sivun alkuun Palaute Jaa tämä sivu: