RSS
Tulosta

Valokuvaaminen ja videointi kirjastossa

Mitä kuvaajan on huomioitava?

Valokuvia, videota tai ääntä tallentavan henkilön on huomioitava useita yksityisyydensuojaan ja tekijänoikeuteen liittyviä
seikkoja tallenteita tehdessään. Mutta vaikka kuvan tai videotallenteen saisikin tietyssä tilanteessa ottaa, sen julkaiseminen
lehdessä tai internetissä ei useinkaan ole mahdollista ilman lupaa.

Valokuvaaminen, äänitys ja videointi

Olipa välineenä kamera, videokamera tai äänitallennin, samat säännöt pätevät näiden tallenteiden tekemiseen. Ensinnäkin
tallenteen tekijällä on oltava lupa oleskella kuvattavassa tilassa. Kirjaston julkiset tilat ovat kaikille avoimia kirjaston
aukioloaikana, mutta kirjaston toimistotiloihin on pääsy vain asianmukaisella henkilökunnalla. Esimerkiksi toimiston
tapahtumien videointi ikkunasta ulkopuolelta on salakatselua aivan samoin kuin toimistoon luvatta meneminen
ja sisällä kuvaaminen. Mutta kun henkilöllä on oikeus olla tietyssä tilassa, on hänellä myös oikeus kuvata tätä tilaa.

Erikseen on vielä huomioitava, että tallenteessa voi esiintyä joko tunnistettavia ihmisiä tai tekijänoikeuslain suojaamia
teoksia. Ihmisten kuvaamisessa on huomioitava, että ketään ei saa luvatta kuvata tätä halventavalla tai loukkaavalla
tavalla. Tarkkoja rajoja on vaikea vetää, mutta jos on epäilyskin, että kuvattu henkilö voisi loukkaantua otetusta kuvasta
tai muusta tallenteesta, on kuvaamiselle parempi kysyä lupa.

Teosten osalta on muistettava, että niistä ei saa tehdä kopioita luvatta. Esimerkiksi kirjaston käytävällä olevaa taulua ei
saa valokuvata ilman taulun tekijän lupaa. Käytävältä saa kyllä ottaa yleiskuvan, jossa taulu on sivuosassa.

Kirjaston käyttäjien on hyvä huomioida kirjaston omat säännöt. Kirjasto voi kieltää kuvaamisen tai vaikkapa salamavalon
käytön tietyissä tiloissa perustellusta syystä. Tämä kielto eri perustu lakiin, mutta kullakin laitoksella voi olla omia
sääntöjä sekä henkilökunnalleen että asiakkailleen, joita odotetaan noudatettavan.

Ihmisiä kuvatessa on usein kohtelista kysyä joka tapauksessa lupa ja selittää kuvan käyttötarkoitus, vaikkei laki sitä vaatisikaan.

Kuvien ja tallenteiden julkaisu

Kirjastossa otettujen kuvien, videoiden tai äänitallenteiden julkaisua harkitessa on erikseen huomioitava mm. henkilötietolain
asettamat rajoitukset. Sillä ei sinänsä ole merkitystä, onko julkaisu internetissä vaiko paikallislehdessä. Tallenteen
on tietysti oltava sallittu, eli yllä kuvattujen ehtojen mukaan otettu. Lain vastaisesti otetun materiaalin julkaisu tekee
rikkomuksesta vain entistä vakavamman.

Tallennetta julkaistessa on edelleen huomioitava, että kuvattuja ihmisiä ei saa loukata tai halventaa. Vaikka itse kuva ei
loukkaisi, voi se kuvatekstin tai muun asiayhteyden vuoksi olla loukkaava ja siten lainvastainen.

Jos tallenteessa esiintyy tunnistettavasti ihmisiä, on harkittava, aiheuttaako tallenteen julkaisu samalla henkilötietojen
julkaisun. Käytännössä jos tallenteessa esiintyvän ihmisen kasvot ovat yhdistettävissä tämän nimeen, vaikkapa kuvatekstissä
olevan nimen avulla, on julkaisulle oltava lupa. Samoin jos asiayhteydestä on pääteltävissä kuvatun henkilöllisyys,
lupa vaaditaan. Yleissääntönä voi sanoa, että kirjaston henkilökunnan kuvien julkaiseminen edellyttää lupaa, mutta kirjastossa
olevien asiakkaiden kuvien julkaisu ei.

Jos tallenteen ottamiseen oli pyydettävä lupa, ei tämä lupa vielä oikeuta kuvan julkaisemiseen. Käytännössä lupa on
saatava sekä kuvaamiseen että kuvan julkaisuun tietyssä asiayhteydessä.

Erikseen on huomioitava mainoskäyttö. Jos mainoksessa käytetään valokuvaa tai videota, jossa esiintyy ihminen tunnistettavasti,
on tähän erikseen pyydettävä lupa (ns. model release). Kuvatulla henkilöllä on myös oikeus odottaa jonkinlaista
korvausta kuvansa käytöstä mainostarkoituksessa.

Kirjaston henkilökunnalla ei ole kuvaamisen, tallentamisen tai julkaisun osalta mitään erityisoikeuksia lain perusteella.
He toimivat siis samoilla säännöillä kuin kirjaston asiakkaatkin. Kirjaston omat säännöt voivat tietysti rajoittaa sekä
asiakkaita että henkilökuntaa eri tavoin.

Tarmo Toikkanen
NP-Ratkaisut Oy


http://tarmo.fi/blog/

Edellinen Sivun alkuun Palaute Jaa tämä sivu: