RSS
Tulosta

Ohjaus ja opetus kirjastossa ja kirjaston ulkopuolella

Kirjastohenkilökunnan oikeudet koulutustehtävissä

Tekijänoikeuslaki rajoittaa kirjastohenkilökunnankin toimintaa heidän toimiessaan opetus- ja koulutustehtävissä. Tässä ovat tärkeimmät rajoitteet.

Vaikka teoksien näyttäminen on tekijän yksinoikeus, pysyvästi luovutettuja teoskappaleita saa näyttää. Täten kaikki kirjastossa olevat kirjat, taulut ja muut teokset ovat henkilökunnan käytettävissä missä tahansa tilaisuuksissa, jos niitä voi tilaisuudessa näyttää ilman teknisiä apuvälineitä.

Video- ja ääniteoksia ei voi näyttää, vaan ne esitetään jonkin apuvälineen avulla. Musiikkia voidaan esittää cd-soittimella, nuotteja voidaan esittää laulamalla tai soittamalla, videoita voi esittää televisiolla, tanssikoreografian voi esittää tanssimalla ja sitä rataa. Videoprojektori on varsin usein väline, jolla esitetään asioita yleisölle. Teoksen esittäminen julkisessa tilanteessa on tekijän yksinoikeus, mutta julkaistuja teoksia saa kuitenkin esittää opetuksessa. Missä tahansa tilaisuudessa, joka on luokiteltavissa opetustilanteeksi, voi siis esittää julkaistuja teoksia. Teoksia saa myös esittää maksuttomissa tilaisuuksissa, jos teoksen esittäminen ei ole pääasia. Tämä esitysoikeus ei kuitenkaan koske elokuva- tai näytelmäteoksia, joiden esittäminen vaatii aina luvan.

Teosten kopiointi ei ole yleensä ottaen sallittua. Kirjastoilla on oikeus kopioida teoksia lähinnä kokoelmansa ylläpitämiseksi, esimerkiksi haurastuvia kirjoja uusimalla. Kirjastolla voi olla erillisiä valokopiointisopimuksia, jotka sallivat tiettyjä käyttötarkoituksia, mutta ilman niitä esimerkiksi kirjasta otteiden valokopioiminen yleisölle ei ole sallittua. Kirjaston asiakas saa itse kyllä kopioida kirjoista haluamiaan osia omaan yksityiskäyttöönsä, jota myös opiskelu yleensä on. Asiakas voi myös pyytää kirjaston henkilökunnalta apua kopiointiin. Paperiteoksen skannaaminen digitaaliseksi tai tiedostojen kopiointi tietokoneella ei ole sallittua, jos kyseessä on tekijänoikeuslain suojaama aineisto, johon ei kopiointilupaa ole saatu.

Myöskään teosten muuntelu ei ole sallittua, edes koulutustilanteessa.

Sillä, kouluttaako kirjastohenkilökunta kirjastossa vaiko kirjaston ulkopuolella, ei ole oikeastaan merkitystä. Yllä kuvatut oikeudet pätevät yleisesti kaikkiin kansalaisiin, eikä kirjastohenkilökunnalla ole lisäoikeuksia.

Tarmo Toikkanen
NP-Ratkaisut Oy


http://tarmo.fi/blog/  

Lue myös

Lainsäädäntö ja kirjaston arki
PDF

 

Edellinen Sivun alkuun Palaute Jaa tämä sivu: